Semináře a lektoři

Výuka

Veškerá výuka je situována v prostorách velehradského kláštera. Těžištěm hudební práce na Conviviu je sborový zpěv. Sborové semináře probíhají dva až tři paralelně v jednom dopoledním a dvou odpoledních blocích. Každý účastník se zapisuje do vybraného semináře, ve kterém pracuje po celou dobu kurzu. V čase sborových seminářů probíhá paralelně individuální výuka ve třídách sólového zpěvu a varhan.

Všichni budeme pracovat na společném projektu – ordináriu, které provedeme v neděli na závěr kurzů při bohoslužbě. Společný projekt probíhá jako druhý dopolední blok.

Můžeme se všichni vidět ráno na „chválách“, dále po snídani při „rozezpívání“, na kterém se budou lektoři i žánr střídat; dále před polednem a večer na kompletáři.

Pro představu viz náhled rozvrhu běžného dne:


Rozvrh v tiskovém PDF ke stažení zde.

Dětská třída

Po celou dobu konání seminářů je zajištěn také program pro děti od 6 let (mladší děti jsou přijímány pouze po dohodě). Hry a vycházky dětí budou během dne střídány zpěvem a nově také různými technikami tvoření pod vedením Jany Svobodové.

Doprovodný program

Vedle práce v seminářích probíhají ve večerních hodinách přednášky, konzultace a koncerty duchovní hudby.

Barevné označení sborových tříd

SPIRITUÁLY A GOSPELY – Alexander Douglas (UK)
ČESKÉ BAROKNÍ KANCIONÁLY – Ondřej Šmíd
GREGORIÁNSKÝ CHORÁL I - Marek Klein (SK)
PRAVOSLAVNÁ HUDBA – Grzegorz Cebulski (PL)
FIGURÁLNÍ NEŠPORY (F.I.Tůma) – Lukáš Vendl
GREGORIÁNSKÝ CHORÁL II - Marek Klein (SK)
SBORMISTROVSKÝ SEMINÁŘ – Vladimír Roubal
SUDETSKÝ CECILIANISMUS – František Macek
SOUČASNÁ ČESKÁ DUCHOVNÍ HUDBA – Lukáš Vendl

Každý účastník (i zájemce o sólový zpěv nebo varhany) se povinně přihlašuje do jedné červené sborové, do jedné modré třídy a do jedné zelené třídy.

Každý účastník vyplní navíc v přihlášce jednu náhradní volbu pro červenou třídu, jednu pro modrou třídu a jednu pro zelenou třídu – z technických důvodů je nutné korigovat proporce hlasů a počty zpěváků v jednotlivých třídách. Definitivní obsazení tříd schvalují před začátkem Convivia organizátoři a bude vám potvrzeno.

Sóloví zpěváci a varhaníci budou pracovat individuálně nebo po malých skupinkách (během celého dne), počítá se však s jejich pěveckou účastí i ve sborových třídách, tj. do přihlášky vyplní i sborové třídy.

Změna programu vyhrazena, sledujte aktualizace webových stránek a na facebooku profil Convivium.cz.

Přehled tříd a lektorů

Společný projekt: české ordinárium – pro rok 2024 byla vybrána Missa in honorem Jesu Infantis, jejímž autorem je Otto Albert Tichý (1890-1973), skladatel, varhaník a regenschori pražské katedrály, od jehož smrti nedávno uplynulo 50 let. Výstup z této třídy zazní při nedělní závěrečné bohoslužbě.

Lektor: velehradský rodák František Macek je od r. 2020 uměleckým ředitelem mezinárodního festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž a od sezóny 2023-24 šéfdirigentem Státního komorního orchestru Žilina. Kromě orchestru se věnuje i sborovému dirigování, které vystudoval na AMU v Praze a Královské hudební akademii ve Stockholmu, je absolutním vítězem dirigentské soutěže v polských Katovicích. Spolupracuje při uvádění kantátového a oratorního repertoáru s Českým filharmonickým sborem Brno, účinkoval mj. na festivalu Pražské jaro. František dirigoval orchestry jako je Národní symfonický orchestr Polského rozhlasu, Orquesta de Valencia, Singapore Symphony Orchestra, Opéra Orchestre National Montpellier, Aspen Festival Orchestra, Sinfonietta Cracovia, nebo Norrköping Symphony Orchestra. V oblasti duchovní hudby se angažuje v České farnosti ve Vídni, kde je také varhaníkem chrámu Maria am Gestade.

Česká současná duchovní hudba (Eben, Vendl aj.) – sobotní koncert bude mít za základ program nastudovaný v této třídě: půjde o výběr duchovní hudby současných českých autorů včetně skladeb lektora.

Lektor: Lukáš Vendl je varhaník, sbormistr a skladatel. Studoval varhany u Prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze, u Prof. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU a na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku u Prof. Wolfganga Zerera. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. století. Působí varhaník a kantor Českobratrské evangelické církve, na Pražské konzervatoři, na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze 6 a také jako lektor, například na letních kurzech staré hudby ve Valticích na Moravě. Vede soubor barokních nástrojů Harmonia delectabilis a komorní vokální těleso Ensemble Guillaume. Spolupracuje s mnoha sólisty a soubory (Ensemble Inégal, Collegium 1704 aj.).

Sudetský cecilianismus – uk tématu české hudby patří i skupina významných autorů ze Sudet, „Čechů německého jazyka“, k nimž se nikdo nehlásí (Češi je považují za Němce a Němci za Čechy), a proto jejich díla nejsou provozována. Repertoár studovaný v této třídě byl vybrán ze sbírek Muzea české hudby, pražské konzervatoře, řezenské Hochschule für katholische Kirchenmusik & Musikpädagogik, Sudetendeutsches Musikinstitut a plk. Jana Záruby (dirigent Hudby Hradní stráže a Policie ČR). S hledáním pramenů nám pomohla i nedávno tragicky zesnulá muzikoložka Lenka Hlávková.
Lektor: František Macek – viz výše.

Gregoriánský chorál – Ve dvou gregoriánských seminářích se budeme zabývat jednak širokou paletou chorálních zpěvů, mešních i officijních, od nejjednodušších (obsažených např. v Graduale Simplex) až po nejnáročnější melismatické. Obsah a náročnost bude přizpůsobena požadavkům a možnostem účastníků semináře přímo na místě. Vedle chorálu se budeme věnovat také vícehlasému přednesu žalmů formou falsobordonů. Dále budeme připravovat gregoriánské části k českým barokním nešporám. Budeme studovat příklady ze 16. i 21 století a sami prakticky zkusíme vytvářet nové žalmy podkládáním českého textu do matric falsobordonů.
Denní program umožňuje účast na gregoriánsky zpívané a ranní a večerní modlitbě.

Lektor: Marek Klein  (Slovensko) se gregoriánskému chorálu věnuje od roku 1992. Účastníci Convivia s ním mohli pracovat vícekrát od roku 2016. Vedle samostudia a intenzívní liturgické praxe absolvoval interpretační kurzy pod vedením Alberta Turca, Nina Albarosi, Dom Yves-Marie Leliévre, Jaan-Eik Tulve, Louis-Marie Vigne, Davida Ebena a Jiřího Hodiny. Sám organizuje kurzy chorálu na Slovensku. Od roku 2012 v rámci Projektu Graduale nahrává a zveřejňuje nahrávky jednotlivých zpěvů Graduale Romanum s cílem přiblížit tento repertoár aktivním i pasivním zájemců. Založil a vede vokální soubor Gregoriana, který se vedle gregoriánského chorálu věnuje i vokální polyfonii a kromě pravidelného účinkování při liturgii v katedrále v Košicích vystupuje koncertně na Slovensku i v zahraničí. Více na www.gregoriana.sk.

Pravoslavný liturgický zpěv – výstup z této třídy zazní v rámci pátečního 1. závěrečného koncertu účastníků koncertní formou. Pravoslavná liturgie je celá založena na duchovním zpěvu bez používání hudebních nástrojů, na bohoslužbě "živým hlasem" nesoucím slovo. Součástí výuky bude poučení o východní liturgii jako takové, a to pod vedením duchovního a hudebního profesionála v jedné osobě.

Lektor: Krystyna Misiukiewicz  ((Polsko) je pravoslavná chrámová dirigentka s dlouholetou praxí a hobojistka. Vystudovala sborové dirigování na Univerzitě Fryderyka Chopina ve Varšavě a konzervatoř v italském Rovigu. Je vítězkou řady polských hudebních soutěží. Diriguje a zpívá v řadě sborů při provozování pravoslavné liturgické hudby v Polsku (Varslavia, Warszawski koncept, Allegrezza del canto), v Londýně (katedrální sbor Zesnutí Panny Marie) a nyní v Palermu a Buseto Palizzolo. Se svými sbory vystupuje na koncertech, mj. na Festivalu pravoslavné hudby "Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" v Hajnówce. Se svými sbory se podílela mj. na nahrávce pro sérii "Classical Voices", kterou vysílala televize BBC. Je autorkou překladu nejznámějších pravoslavných melodií do polštiny.

České figurální nešpory – Autorem letošních nešpor je neprávem málo provozovaný skvělý skladatel a navíc dvojnásobný jubilant František Ignác Tůma (1704-1774). Nešpory jsou večerní modlitbou s pevnou strukturou. Figurální (prokomponované) nešpory jsou oblíbenou hudební formou od renesance po současnost. Zpravidla jsou zhudebňovány žalmy a závěrečné Magnificat a takto jsou prezentovány i na koncertech, což ovšem není autentické: k nešporám patří i hymnus, antifony a další části. Teprve doplnění figurálních části o tyto další prvky zpívané gregoriánským chorálem ukazují, jak byly figurální nešpory zamýšleny a v praxi provozovány. Nastudování na Conviviu navíc propojí třídy figurálních nešpor, gregoriánského zpěvu a varhan. Nastudování figurálních nešpor má i praktickou výhodu: jednotlivé žalmy či Magnificat lze provozovat samostatně při běžných bohoslužbách. Lektor: Lukáš Vendl – viz výše.

Spirituály a gospely – tato oblíbená třída přiblíží oblast jak po stránce obrovského rozsahu repertoáru, autentických sborových aranží, tak i správného cítění.

Lektor: Alexander Douglas (UK) je skladatel, aranžér, dirigent a multiinstrumentalista v oblasti klasické hudby, jazzu a gospelu. Prosadil se jako jeden z předních sbormistrů gospelových sborů ve Velké Británii, studoval (klasické) sborové dirigování u trojnásobného držitele ceny Grammy Simona Halseyho (London Symphony Chorus), Adriana Partingtona (BBC National Chorus of Wales) a Neila Ferrise (BBC Symphony Chorus) a díky tomu se stejně dobře orientuje jak v Bachových kantátách, tak v současné gospelové hudbě. Alexander působí také jako lektor hudby na King's College London a na Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance. Nahrával pro rozhlas a televizi BBC a je členem Královské společnosti umění.

České barokní kancionály – Seminář zaměřený na poznávání českých vícehlasých barokních písní. Tento repertoár nemusí být proti velkým figurálním skladbám vůbec nudný, je krásný, srozumitelný a nachází dobré praktické využití v koncertním provozu i při liturgii. Navíc se jedná o skvělý didaktický materiál. Budeme se poznávat kancionály Štayerův, Český, Rovenského Capella regia musicalis, Michnovy písně atd.

Lektor: Ondřej Šmíd  (CZ) studoval zpěv u prof. Jiřího Kotouče; na FF MUNI obory Akademie staré hudby a Hudební věda. Jako tenorista působí v katedrále sv. Víta a v kostele Nejsv. Salvátora v Praze. Vystupuje a nahrává zejména se souborem Capella Regia. Představil se např. na festivalech Canto Gregoriano e polifonia (Itálie), Musica Liturgica (Izrael), Pražské Jaro, Festival komorní hudby Český Krumlov (barokní opera), Concentus Moraviae, Píseň našich kořenů (Polsko). Zajímá se o barokní hudbu zejména 17. stol. Tématem jeho disertace je Albericus Mazak. Věnuje dílu Lodovica da Viadany a francouzským mistrům počátku 18. stol. Zajímá se o techniku zpěvu, hudební teorii a nauku raného baroka a zvláště o rétoriku a estetiku, které považuje za klíčové součásti interpretace.

Sbormistrovská třída – tento seminář má za cíl pěstování dovedností především chrámových dirigentů v oblasti hlasové práce se sbory a dále prohloubení základních znalostí taktovací techniky, vnímání frází a větších celků a agogického vedení sboru a jednotlivých hlasů.

Lektor: Vladimír Roubal je regenschori a varhaník proslulý mj. improvizačními schopnostmi. Absolvoval konzervatoř v Plzni a Praze, kde také působil od 15 let jako varhaník tamější katedrály sv. Bartoloměje. Vyhrál první cenu ve varhanní improvizaci soutěže v Opavě (1982) a Krnově (1988). Působil jako regenschori břevnovské baziliky sv. Markéty v Praze a od r. 1990 při bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově, kde založil sbor Collegium Strahoviense. Natočil několik CD, nahrává pro Český rozhlas a Českou televizi, japonský, německý, holandský a americký rozhlas. Komponuje filmovou hudbu (např. k filmu Jaromíra Polišenského In nomine patris). Koncertuje v ČR, Německu, Rakousku, Maďarsku, Nizozemsku, Itálii, Španělsku, Francii, Polsku, Rumunsku, Moldávii, USA a Japonsku.

Varhany v liturgii – tato třída směřuje k prohloubení schopnosti (i) doprovázet umělecky liturgický zpěv a (ii) tvořit vhodné předehry a mezihry. Varhanní třída bude zaměřena na improvizaci na gregoriánská témata a na praktickou improvizaci na témata z českých kancionálů a hymnářů. Předpokládáme, že v průběhu kurzu budou ke cvičení k dispozici dvoje elektrofonické varhany s pedálem.
Lektor: Vladimír Roubal – viz výše.

Sólový zpěv – tato třída je určena pokročilým zpěvákům, kteří si připraví alespoň dvě duchovní árie / písně, na nichž chtějí pracovat. Kromě toho bude k dispozici sólový i ansámblový hudební materiál z období raného baroka (Monteverdi, Viadana, Mazak, Frescobaldi, nebo pozdějsí francouzští mistři Campra, Nivers, Boismortier a další). Se zájemci se budeme zabývat zdokonalováním pěvecké techniky, která není cílem, ale jako řemeslo je základem dobrého díla. Repertoárem pro individuální lekce mohou být také responsoriální žalmy, které mají v současné liturgii denní uplatnění. Nastudovaná díla bude možné provést na mši v bazilice během týdne.
Lektor: Ondřej Šmíd – viz výše.

Technika pravoslavného zpěvu – Letos poprvé bude možno mít individuální lekce obdivované pravoslavné vokální techniky.
Lektor: Krystyna Misiukiewicz (Polsko) – viz výše.

Dětská třída – Aktivní účastníci mohou umístit do této třídy své děti od pěti let, je pro ně připraven celodenní program. Hry a zábava se v blocích střídají s nácvikem písniček. Program letos rozšíříme o rukodělné umělecké aktivity a doufáme i choreografie a tance.

Lektorky: Jana Svobodová – Od dětství se věnovala zpěvu, vede dětské hudební kroužky při mateřských školách. V současnosti skládá písničky zejména pro děti. Je spoluzakladatelkou folkové Ztracené kapely, která se věnuje tvorbě a interpretaci písniček s duchovní tématikou. 22 let je sopranistkou Pražského katedrálního sboru. Jejím velkým koníčkem je výroba šperků, práce s polymerovou hmotou, korálky a  tvoření z papíru.
Klára Šmídová studovala tanec, v současnosti studuje herectví na Pražské konzervatoři. Pravidelně absolvuje kurzy historického tance, herectví a zpěvu na Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích, letní kurzy heretcví a muzikálového herectví.