Vítáme vás na stránkách letní školy duchovní hudby Convivium 2020

Velehrad, 15 - 23. srpna 2020

Ano, Convivium MMXX se skutečně koná!

 
 
 

Společnost pro duchovní hudbu pořádá prázdninové kurzy Convivium již sedmnáctým rokem. Letos poprvé se uskuteční v krásném prostředí Velehradu, s pojeného především s cyrilometodějskou tradicí. Klášter a prostory Stojanova gymnázia nabízejí velké malované sály pro koncerty i menší pro zkoušení, včetně baletního. Tvořivé dílny budou během Convivia využívat velké i malé děti stejně jako dříve v Želivě či Broumově.

Posláním kurzů je povznesení hudby v našich kostelích a podpora zpěvákům a varhaníkům, kteří se na ní podílejí. Pro ty, kteří zpívají celý rok, je to příležitost poznat nový repertoár, přátele a čerpat ze zkušeností uznávaných hudebníků. Naopak těm, kdo nemají možnost během roku zpívat, nabízí Convivium dosyta si to užít jako formu aktivní dovolené. Pro někoho může představovat týden odpočinku nebo zpívané duchovní obnovy v tichém prostředí kláštera.

Convivum je příležitostí i pro duchovní. Kromě své aktivní účasti mohou vyslat varhaníky a zpěváky, kteří jejich farnosti neúnavně a nezištně slouží. Pokud jim farnost přispěje na část nákladů, může hudebníky pozitivně motivovat a jistě se to vyplatí.

Convivum je místem setkání aktivních hudebníků, kteří chtějí rozvíjet své poznání v oblasti duchovní hudby. Je určeno také chrámovým hudebníkům, kteří mohou poznávat méně známý repertoár, navazovat nové umělecké spolupráce, konzultovat a vyměňovat si zkušenosti. Účast špičkových lektorů, muzikologů a uznávaných umělců nabízí také profesionálním zpěvákům, varhaníkům a sbormistrům možnost čerpat zkušenosti z historicky poučené interpretace a způsobu práce jiných.

Dětská třída.  Convivium je otevřené jako příjemná forma aktivní dovolené i rodinám s dětmi. Pro děti od 5ti let je připraven celodenní program. Hry a zábava se v blocích střídají s nácvikem písniček. Program podruhé rozšiřujeme o rukodělné umělecké aktivity a doufáme i choreografie a tance. O zábavu dětí se bude starat písničkářka  Jana Svobodová (Březovská), členka Ztracené kapely, která se věnuje nejrůznějším technikám tvoření, vyrábí pěkné šperky a srší nápady.

Dramaturgie

Navážeme na dobré tradice předchozích ročníků; můžeme se opět těšit na spirituály a gospely s populárním  Terry Francoisem. Seminář pravoslavné hudby povede Marios Christou. Gregoriánský chorál, chvály a kompletář bude řídit  Marek Klein.

Základem dramaturgie ročníku 2020 je ale španělská duchovní hudba, která je – až na výjimky – u nás velmi málo známá. Španělský lektor Antonio Peces jednak povede specializovaný seminář s průřezem touto hudbou od rané renezance až po současnost (viz Třídy a lektoři), jednak povede společný projekt pro všechny účastníky – nácvik mešního ordinária ( Tomás Luis de Victoria, Missa O Magnum Mysterium).

Česká tvorba bude zastoupena jak motety českých renesančních kancionálů (Ondřej Šmíd), tak i současnou českou duchovní tvorbou (Marek Valášek).

Sólový zpěv a ansámbly se zaměřením na anglikánskou hudbu 18. stol bude poprvé vyučovat skvělý pedagog, anglický kontratenorista a dirigent James Gray. Pěveckou techniku a praktický liturgický zpěv povede  Ondřej Šmíd.

Convivum 2018 pořádá Společnost pro duchovní hudbu letos bez laskavé podpory Ministerstva kultury, ale s podporou Zlínského kraje a Nadace Život umělce.

REGISTRACE probíhá v sobotu 11. srpna 2018 od 14 h.

Nácvik ordinária na nedělní slavnostní mši od 16 h. Slavnostní zahájení Convivia po večeři v 18h.

Na závěr Convivia tradičně proběhne slavnostní koncert, představení výsledků práce sborových seminářů (sobota 22. 8.).

Convivium je zakončeno slavnostní nedělní bohoslužbou (23. 8.), kde účastnící Convivia předvedou společný projekt - aktivně zapojí do zpěvu ordinaria, ale i do propria ze skladeb nastudovaných během kurzů. Jako každý rok budou během celého týdne příležitosti k dalšímu neformálnímu koncertování, tvoření i k posezení u .... piva ve sklepních prostorách.

Notový materiál:
Frekventanti obdrží předem notový materiál k nastudování, aby práce ve třídách nebyla zdržována pouhým čtením not.