Ecce quam bonum

Ode všech frekventantů se také očekává, že svým přístupem se připojí k naplnění gregoriánské hymny Convivia
Ecce quam bonum et quam jucundum
habitare fratres in unum
– Jak je dobré a radostné, přebývají-li bratři (a sestry) v jednotě.


Této tradiční hymně Convivia ovšem těžce šlape na paty antifona k Magnificat z 22. neděle během roku cyklus C, i když se obrací spíše ke conviviatorům než k frekventantům: