Děti na Conviviu

O děti se bude starat pedagožka a sbormistryně dětských pěveckých sborů. Po celou dobu konání seminářů je zajištěn také program pro děti od 5 let. Hry a vycházky dětí budou během dne střídány zpěvem a různými technikami tvoření pod vedením Josefíny Šišákové. Tento program je v přihláškách označen jako DŠ. Přirozeně je možné brát na Convivium i velmi malé děti. Podmínky jejich účasti a případné ceny si, prosím, dohodněte individuálně s organizátory.