Semináře a lektoři

Výuka

Těžištěm hudební práce na Conviviu je sborový zpěv. Dopoledne i odpoledne budou probíhat dva sborové semináře. V době sborových seminářů bude paralelně probíhat individuální výuka ve třídě hlasové techniky a ve varhanní třídě.

Pro představu viz náhled rozhledu běžného dne:


Barevné označení sborových tříd

TŘÍDA GREGORIÁNSKÉHO CHORÁLU
SVĚTOVÁ HUDBA
POLYFONIE
POSTNÍ HUDBA

Každý účastník (i varhaníci) se přihlašuje do jedné dopolední sborové třídy označené červenou barvou a do jedné odpolední třídy označené modře.

Všichni frekventanti se pak účastní ranního rozezpívání a nácviku velkého ordinaria.

Definitivní obsazení tříd schvalují před začátkem Convivia lektoři a bude Vám potvrzeno.

Přehled tříd a lektorů

Třída gregoriánského chorálu
Mélusine de Pas
(FR) je gambistka a zpěvačka, jejíž hudební rozptyl se pohybuje od poučené interpretace staré hudby, přes soudobou muziku a volnou improvizaci po gregoriánský chorál. Gregoriánský chorál studovala na École du Chœur grégorien de Paris u Louis-Marie Vigne. Hudební formaci absolvovala v Pages de la Maîtrise du Centre de Musique Baroque de Versailles (Olivier Schneebeli), Maîtrise de Notre-Dame de Paris (Nicole Corti a Sylvain Dieudonné), Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris (Christophe Coin) a Conservatoire Royal de Bruxelles (Philippe Pierlot). V současnosti spolupracuje často s Pražskou katedrální scholou, Scholou Benedicta nebo Scholou aegidiana.
??? Filip Srovnal (CZ) vystudoval dějiny umění na Katolické teologické fakultě a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V současnosti působí na Národním památkovém ústavu a věnuje se středověkému a raně novověkému umění, provenienčním studiím a vztahu mezi uměním a liturgií. V akademickém roce 2007/2008 navštěvoval kurzy gregoriánského chorálu na École du Chœur grégorien de Paris (Louis-Marie Vigne, Giedrius Gapsys, Jaan-Eik Tulve) a poté společně s dalšími choralisty založil Conventus choralis. V rámci tohoto sdružení spoluorganizuje pravidelné i příležitostné chorální aktivity (páteční ranní chvály u Nejsvětějšího Salvátora v Praze, Víkendová chorální škola, Svatý týden a další svátky církevního roku v Roudnici nad Labem). Je členem Pražské katedrální scholy.
Renesanční polyfonie – dlouhodobě atraktivní třída přiblíží zdánlivě nevyčerpatelnou oblast jak studiem méně známých titulů, tak i příkladně uchopenou interpretací.
Tomáš Šelc (SK) je absolventem VŠMU v Bratislavě ve třídě Petera Mikuláše a operního zpěvu a sborového dirigování na Konzervatoři v Bratislavě. Věnuje se duchovní hudbě, písňové tvorbě, opeře i operetnímu žánru. Od roku 2006 se pravidelně s úspěchy účastnil domácích i zahraničních mezinárodních pěveckých soutěží (Trnava, Karlovy Vary, Kroměříž, Olomouc, Praha, Mnichov, Berlín). Představil se na prestižních koncertních pódiích a mezinárodních festivalech (Bratislavské hudební slavnosti, Musica Nobilis, Velikonoční festival duchovní hudby, Pražské jaro, Johannesburský mezinárodní Mozartův festival, Velikonoční festival Ludwiga van Beethovena, Wratislavia Cantans, Festival de Santander, Schleswig-Holstein Musik Festival a další). Absolvoval mistrovské kurzy zaměřené na interpretaci barokní hudby pod vedením Petera Schreiera v Lubeku. Od roku 2013 vystupuje v barytonových rolích v Národním divadle Brno a ve Slovenském národním divadle v Bratislavě. Je členem prestižních sborových a ansámblových seskupení: Collegium Vocale Gent, Clemencic Consort, Taverner Consort, Savaria Baroque Orchestra. Tomáš Šelc je taktéž dirigentem Ženského speváckeho zboru Nevädza ze Stupavy a sboru Stella ze Senca, s kterými nahrál několik CD nosičů.
Duchovní hudba světových autorů – romantické a soudobé skladby. 
Tatiana Boguta (D) je dirigentka pocházející ze západního Ruska a působící v Německu. Hudbě se věnuje již od útlého věku a prvního profesionálního vedení se jí dostalo na Pravoslavné teologické akademii v Moskvě. V roce 2019 absolvovala Čajkovského konzervatoř v Moskvě v oboru sborového dirigování a v roce 2022 promovala na drážďanské Hochschule für Musik Carl Maria von Weber, kde studovala jak sborové, tak orchestrální dirigování. Dovzdělávala se rovněž na mistrovských lekcích profesorů z Německa i USA. V liturgické praxi se jako sbormistr pohybuje již od svých 17 let. Po dobu studií vedla zkoušky sboru moskevské konzervatoře a spolupracovala s různými amatérskými soubory. V rámci programu "Forum Dirigieren", který podporuje mladé talentované dirigenty, měla možnost spolupracovat s profesionálními tělesy v Německu, jako je sbor MDR z Lipska nebo sbor Státní opery ve Stuttgartu. V roce 2020 založila v Drážďanech ansámbl Orfeo, který se zabývá především renesanční hudbou, a o 2 roky později s tímto souborem nahrála CD "What is our life".
Varhany v liturgii a improvizace – třída směřuje jak ke studiu literatury, tak k prohloubení schopnosti doprovázet umělecky liturgický zpěv a tvořit vhodné předehry a mezihry.
Ondřej Valenta je varhaník, pedagog Pražské konzervatoře a regenschori při Královské kolegiátní kapitule na pražském Vyšehradě, kde spoluzaložil a umělecky vede mezinárodní festival "Varhanní Vyšehrad". Vystudoval AMU u Pavla Černého. Tomu předcházelo studium na Pražské konzervatoři pod vedením předního českého varhaníka Jana Hory, kde se zároveň věnoval hře na cembalo a hře na klavír. Své vzdělání obohatil studijními pobyty na prestižní Universität Mozarteum v Salcburku a dále pak na Hochschule für Musik und Theater v Mnichově. Úspěšně se zúčastnil již několika interpretačních soutěží (zejména Organum regium v Pardubicích a Bachův varhanní podzim v Brně). Pravidelně se účastní mistrovských kurzů u nás i v zahraničí, vedených předními odborníky (J. Tůma, M. Schmeding, P. Crivelaro, L. Lohmann, E. Wiersinga, T. Jellema, J. P. Griveau, S. Baier, K. Urbaniak). Je vyhledávaným spoluhráčem s pěvci, instrumentalisty, sbory i orchestry. Vystoupil již například s PKF - Prague Philharmonia, Severočeskou filharmonií Teplice nebo Karlovarským symfonickým orchestrem. Kromě koncertní činnosti v České republice účinkoval ve Francii, Španělsku, Německu, Itálii, Švédsku, Dánsku, Rakousku a v Polsku.
1) Postní hudba – sborové skladby (nejen) pro postní období
2) Varhany v liturgii – třída směřuje k prohloubení schopnosti doprovázet liturgický zpěv
Pavel Salák je sbormistr a varhaník navazující na rodinnou tradici. Je absolventem oboru Hudební výchova – Sbormistrovství ve třídě doc. Marka Valáška na Pedagogické fakultě UK a oboru Hra na varhany ve třídě prof. Josefa Popelky na Pražské konzervatoři. V současné době působí jako varhaník v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Bílé Hoře. Od roku 2009 je sbormistrem Jihlavského smíšeného pěveckého sboru Melodie. Pedagogicky působí na ZUŠ Jihlava a ZUŠ Jana Hanuše v Praze, kde vede dětské pěvecký sbory Gaudium, Radost, Dobrotón a vyučuje hru na varhany. Podílí na přípravě a realizaci liturgické hudby v pěveckých scholách ve farnosti při bazilice svaté Markéty v Břevnovském klášteře.
1) Velké ordinárium – výstup z této největší třídy zazní při veřejných bohoslužbách.
2) Sbormistrovská třída – individuální semináře mají za cíl pěstování dovedností chrámových dirigentů v oblasti metodiky nácviku skladeb, hlasové práce se sbory či hlasovými skupinami, vedení frází, dirigentské techniky apod.
Marek Valášek se zaměřuje na provozování vokálně-instrumentálních děl. Je sbormistrem Státní opery Praha a pedagogem a sbormistrem na Pražské konzervatoři. Na Pedagogické fakultě UK vyučuje sbormistrovství, od 2018 je vedoucím katedry HV. Je členem výboru SDH a již 39 let varhaníkem v kostele P. Marie Andělské na Hradčanech. Od roku 1996 vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, se kterým natočil pět CD s duchovní hudbou. V rámci Pražské jara 2005 provedl v české premiéře celovečerní oratorium Ecce Homo Jana Hanuše a v roce 2009 ve světové premiéře Hanušovo Requiem. Pravidelně je zván k vedení sbormistrovských kurzů a do porot sborových soutěží. V roce 2013 mu byla Nadací ČHF a Sdružením sborových dirigentů AHVU udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha.
Hlasové poradenství – individuální lekce pro všechny účastníky Convivia k prohloubení pěvecké techniky ke zvládnutí obtížnějšího sborového repertoáru.
Marta Fadljevičová se od dětství věnovala hře na klavír a zpěvu. Pražskou konzervatoř absolvovala u prof. Antonie Denygrové. Dále se zdokonalovala na bratislavské VŠMU pod vedením prof. Vlasty Hudecové. Od roku 1994 se zaměřuje převážně na renesanční a barokní hudbu a pracuje s ansámbly, které se specializují na interpretaci staré hudby. Účastnila se interpretačních kurzů Maria van Alteny, Julie Hassler a Howarda Crooka. V letech 2008- 2018 byla členkou souboru Tiburtina. Spolupracuje se soubory Musica Florea, Ensemble Inégal, Hipocondria a Collegium 1704, s nimiž realizovala mnoho koncertních vystoupení. Zpívala na českých i evropských festivalech - Pražské jaro, Concentus Moraviae, Svatováclavský hudební festival Ostrava, Lípa Musica, Letní slavnosti staré hudby, Festival de Sablé, Festival de la Chaise-Dieu, Festival de Sully et Loiret, Festival van Vlaanderen Brugge, Accademia delle Crete Senesi, Festival d'Ambronnay, Muziekcentrum De Bijloke Gent, Festival Watou, Oudemusiek Utrecht, Goldberg Festival Gdaňsk, Opera Royal de Versailles, Moscow Concert Hall Zaryadye a další. Se soubory staré hudby realizovala mnoho nahrávek pro domácí i zahraniční gramofonové společnosti. Účastnila se také několika scénických ztvárnění barokních oper v Čechách i v zahraničí, měla možnost pracovat s režisérkou Sigrid T'Hooft a režiséry Lorenzem Charoyem, Tomášem Pilařem a Davidem Radokem. Pravidelně spolupracuje s pražským VUS. V letech 2008-2016 pracovala jako hlasový pedagog na NYU v Praze, nyní působí jako pedagog hlasové výchovy na VOŠH v Michli.
Zuzana Vlčinská je lektorka a autorka prožitkového zpívání, muzikoložka a psychoterapeutka. “Ve své práci spojuji hlas, hudbu, práci s tělem, emocemi a imaginací. Zajímají mě psychické a fyzické procesy související se zpěvem a hlasem. Spojení těla a psychiky ve zpěvu mě vede k psychosomatickému terapeutickému přístupu. Pro svou práci vyhledávám zajímavé a prožitkově autentické lidové písně ze světa, kde zpívat své pocity bylo běžné, a upravuji je do vícehlasu. Pracuji také s jednotlivými zvuky a improvizací. Věřím, že hlas a ještě více zpěv má schopnost propojovat a vylaďovat různé části našeho těla a duše a že píseň může fungovat jako lék.” Je členkou ČAP a CZMTA.