Děti na Conviviu

O děti se budou starat studentky Pedagogické fakulty UK, současně sbormistryně dětských pěveckých sborů. Po celou dobu konání seminářů je zajištěn také program pro děti od 5 let. Hry a vycházky dětí budou během dne střídány zpěvem a různými technikami tvoření pod vedením Josefíny Nedbalové. Tento program je v přihláškách označen jako . Přirozeně je možné brát na Convivium i velmi malé děti. Podmínky jejich účasti a případné ceny si, prosím, dohodněte individuálně s organizátory.