Semináře a lektoři

Výuka

Těžištěm hudební práce na Conviviu je sborový zpěv. Dopoledne i odpoledne budou probíhat dva (až tři) paralelní sborové semináře. Po dobu sborových seminářů bude paralelně probíhat individuální výuka ve třídě hlasové techniky a ve varhanní třídě.

Pro představu viz náhled rozhledu běžného dne:


Barevné označení sborových tříd

TŘÍDA GREGORIÁNSKÉHO CHORÁLU
BYZANTSKÝ LITURGICKÝ ZPĚV
ČESKÁ SOUDOBÁ DUCHOVNÍ HUDBA
RENESANČNÍ POLYFONIE
JAZZOVÉ ORDINARIUM

Každý účastník (i zájemce o varhanní improvizace a hlasovou výchovu) se přihlašuje do jedné základní sborové třídy označené červenou barvou a do jedné základní třídy označené modře.

Všichni frekventanti se pak účastní nácviku společné skladby (ordinaria).

Definitivní obsazení tříd schvalují před začátkem Convivia lektoři a bude Vám potvrzeno.

Přehled tříd a lektorů

(1) Česká soudobá duchovní hudba – aneb co si jinde (zřejmě) nezazpíváte z dílny Petra Koronthályho, Petra Ebena, Antonína Tučapského, Jana Hanuše, Bohuslava Martinů.
(2) Jazzové ordinárum – zdánlivě dva neslučitelné světy, které se britskému skladateli, Bobu Chilcottovi, podařilo mistrovsky spojit v jiskřící a strhující dílo s doprovodem jazzového instrumentálního ansámblu.
(3) Sbormistrovská třída – seminář má za cíl pěstování dovedností především chrámových dirigentů v oblasti hlasové práce se sbory a dále prohloubení základních znalostí taktovací techniky, vnímání frází a větších celků a agogického vedení sboru a jednotlivých hlasů.
Marek Valášek - vystudoval obor Sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK a Dirigování na HAMU. Je sbormistrem Státní opery Praha. Zaměřuje na provozování vokálně-instrumentálních děl. V rámci mezinárodního festivalu Pražské jaro 2005 provedl v české premiéře celovečerní oratorium Ecce Homo Jana Hanuše. V roce 2009 ve světové premiéře uvedl Hanušovo Requiem. Pravidelně je zván k vedení sbormistrovských kurzů a do porot sborových soutěží. V roce 2013 mu byla Nadací ČHF a Sdružením sborových dirigentů udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha. Od roku 1996 vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, se kterým pravidelně vystupuje v Čechách i v zahraničí. Natočil s ním čtyři CD s duchovní hudbou. Marek Valášek vyučuje na Pražské konzervatoři a zároveň je sbormistrem všech konzervatorních sborů. Od roku 2002 vyučuje sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde vede i smíšený sbor. Je hlavním varhaníkem kostela P. Marie Andělské v Praze na Hradčanech.
??? Třída gregoriánského chorálu
Jiří Hodina
je předním českým odborníkem na gregoriánský chorál a aktivním hudebníkem se širokým záběrem od staré hudby až po aranžmá lidových písní. Vystudoval Pražskou konzervatoř a dirigování gregoriánského chorálu na Conservatoire de Paris. Je jedním ze zakládajících členů souboru Schola Gregoriana Pragensis, kde působil 15 let a vykonával i pozici zastupujícího dirigenta. Je členem souboru Choeur Grégorien de Paris (sbor a známá chorální škola s počátky v 70. letech 20. století spojenými s Olivierem Messiaenem). V současné době zastává místo chorálního regenschoriho v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Podílel se na založení Českomoravské hudební společnosti (dnes Čechomor); tuto zkušenost dále rozvíjí v hudebním projektu Mantaban3jo. Jiří Hodina vedl již v minulosti gregoriánské kursy ve Valticích a na letní škole duchovní hudby Convivium.
http://www.katedralasvatehovita.cz/cs/kulturni-zivot/duchovni-hudba/prazska-katedralni-schola
Byzantský liturgický zpěv – výstup z této třídy zazní v první části sobotního večerního programu koncertní formou. Východní liturgie je celá založena na duchovním zpěvu bez používání hudebních nástrojů, na bohoslužbě "živým hlasem" nesoucím slovo. Součástí výuky bude i poučení o byzantské liturgii jako takové.
Marios Christou - dirigent, skladatel a hudební pedagog, původem z Nikósii na Kypru, umělecký vedoucí souboru  Phillokalia ensemble, sbormistr katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje, umělecký ředitel festivalu pravoslavné hudby Archaion kallos.
(1) Renesanční polyfonie – dlouhodobě atraktivní třída přiblíží zdánlivě nevyčerpatelnou oblast jak studiem méně známých titulů, tak i příkladně uchopenou interpretací.
(2) Velké ordinárum – výstup z této největší třídy zazní při veřejné nedělní bohoslužbě.
Čeněk Svoboda vystudoval obor Sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK. V letech 2004–2016 vedl ansámbl staré hudby Collegium 419. V roce 2015 založil vokální ansámbl I Dilettanti. Jako zpěvák se specializuje na interpretaci staré hudby. Je jedním ze zakládajících členů Collegia vocale 1704, v němž působí dodnes. Spolupracuje se soubory Musica Florea, Collegium Marianum, Dresdner Kammerchor, Doulce memoire a dalšími.
Varhany v liturgii a improvizace – tato třída směřuje k prohloubení schopnosti doprovázet umělecky liturgický zpěv a tvořit vhodné předehry a mezihry.
Jan Steyer – dirigent a varhaník, absolvent Pražské konzervatoře a Akademie múzických umění v Praze. Mimo studium se aktivně účastnil mnoha mistrovských kurzů vedených předními světovými hudebními osobnostmi a zaměřených na interpretaci staré i soudobé hudby a na varhanní improvizaci. V současnosti je Jan Steyer uměleckým šéfem Pěveckého sboru ČVUT, jednoho z největších sborových těles v Praze, a zároveň sbormistrem Pražského smíšeného sboru.
Hlasové poradenství – individuální lekce pro všechny účastníky Convivia k prohloubení pěvecké techniky ke zvládnutí obtížnějšího sborového repertoáru.
Lucie Hilscherová absolvovala sólový zpěv, psychologii a hudební výchovu na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Zpěv studovala také u Ursuly Schönhals na univerzitě v Chemnitz. Zúčastnila se pěveckých kurzů u Helen Donath, Hedwig Fassbender, Gabriely Beňačkové, Dagmar Peckové nebo Zlatice Livorové. Hostuje v Národním divadle v Praze, Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, Divadle J. K. Tyla v Plzni, Slezském divadle v Opavě, Státním divadle v Košicích a Nationaltheater Mannheim. Patří mezi vyhledávané koncertní pěvkyně v oboru písňovém i oratorním, s oblibou se věnuje také interpretaci skladeb současných autorů.