Semináře a lektoři

Výuka

Veškerá výuka je situována v prostorách velehradského kláštera. Těžištěm hudební práce na Conviviu je sborový zpěv. Sborové semináře probíhají dva až tři paralelně v jednom dopoledním a dvou odpoledních blocích. Každý účastník se zapisuje do vybraného semináře, ve kterém pracuje po celou dobu kurzu. V čase sborových seminářů probíhá paralelně individuální výuka ve třídách sólového zpěvu a varhan.

Všichni budeme pracovat na společném projektu, mši kterou provedeme v neděli na závěr kurzů při bohoslužbě. Společný projekt povede Antonio Peces Gómez (Šp.) a bude se věnovat nastudování mešního ordinária Tomás Luis de Victoria: Missa O Magnum Mysterium. Společný seminář probíhá před obědem, jako druhý dopolední blok.

Tak se můžeme všichni vidět ráno na „chválách“, dále po snídani při „rozezpívání“, na kterém se budou lektoři i žánr střídat; dále před polednem a večer na kompletáři.

Pro představu viz náhled rozvrhu běžného dne:


Rozvrh v tiskovém PDF ke stažení zde.

Dětská třída

Po celou dobu konání seminářů je zajištěn také program pro děti od 6 let (mladší děti jsou přijímány pouze po dohodě). Hry a vycházky dětí budou během dne střídány zpěvem a nově také různými technikami tvoření pod vedením Jany Svobodové.

Doprovodný program

Vedle práce v seminářích probíhají ve večerních hodinách přednášky, konzultace a koncerty duchovní hudby.

Barevné označení sborových tříd

GREGORIÁNSKÝ SEMINÁŘ - Marek Klein (SK)
LITURGICKÁ HUDBA VÝCHODNÍ CÍRKVE (cyrilo-metodějský odkaz) - Marios Christou
ČESKÁ SOUČASNOST - Marek Valášek
RÉTORIKA LITURGICKÉHO ČTENÍ - Martina Pavlíková
ŠPANĚLSKÁ DUCHOVNÍ HUDBA - Antonio Peces (Šp.)
ČESKÉ KANCIONÁLY - Ondřej Šmíd
GREGORIÁNSKÝ SEMINÁŘ II - Marek Klein (SK)
SPIRITUÁLY A GOSPELY - Thierry Fred François (FR)
ANGLIKÁNSKÁ TRADICE (ansámbly – pro pokročilé) - James Gray (UK)
SBORMISTROVSKÝ SEMINÁŘ - Marek Valášek
RÉTORIKA LITURGICKÉHO ČTENÍ - Igor Dostálek

Každý účastník (i zájemce o sólový zpěv nebo varhany) se povinně přihlašuje do jedné červené sborové, do jedné modré třídy a do jedné zelené třídy.

Každý účastník vyplní navíc v přihlášce jednu náhradní volbu pro červenou třídu, jednu pro modrou třídu a jednu pro zelenou třídu – z technických důvodů je nutné korigovat proporce hlasů a počty zpěváků v jednotlivých třídách. Definitivní obsazení tříd schvalují před začátkem Convivia organizátoři a bude vám potvrzeno.

Sóloví zpěváci a varhaníci budou pracovat individuálně nebo po malých skupinkách (během celého dne), počítá se však s jejich pěveckou účastí i ve sborových třídách, tj. do přihlášky vyplní i sborové třídy.

Změna programu vyhrazena, sledujte aktualizace webových stránek a na facebooku profil Convivium.cz.

Přehled tříd a lektorů

Gregoriánský chorál – každý den začíná pro všechny frekventanty společnou hodinou gregoriánského zpěvu, neboť ten představuje základ celé západní hudby, jejíž interpretace bez gregoriánského základu je nutně povrchní. Denní program umožňuje účast na zpívané večerní modlitbě (gregoriánský kompletář).

Lektor: Marek Klein (SK) se gregoriánskému chorálu věnuje od roku 1992. Účastníci Convivia s ním mohli pracovat v roce 2016. Vedle samostudia a intenzívní liturgické praxe absolvoval interpretační kurzy pod vedením Alberta Turca, Nina Albarosi, Dom Yves-Marie Leliévre, Jaan-Eik Tulve, Louis-Marie Vigne, nebo Davida Ebena a Jiřího Hodiny. Sám organizuje kurzy chorálu na Slovensku. Od roku 2012 v rámci  Projektu Graduale nahrává a zveřejňuje nahrávky jednotlivých zpěvů Graduale Romanum s cílem přiblížit tento repertoár aktivním i pasívním zájemců. Založil a vede vokální soubor Gregoriana, který se vedle gregoriánského chorálu věnuje i vokální polyfonii a kromě pravidelného účinkování při liturgii v katedrále v Košicích vystupuje koncertně na Slovensku i v zahraničí. Více na www.gregoriana.sk.

Výběrová třída gregoriánského chorálu – umožní hlubší vhled a studium obtížnějších gregoriánských skladeb a rané polyfonie. Lektor: Marek Klein (SK) – viz výše.

Východní liturgický zpěv – výstup z této třídy zazní v první části sobotního večerního programu koncertní formou. Východní liturgie je celá založena na duchovním zpěvu bez používání hudebních nástrojů, na bohoslužbě "živým hlasem" nesoucím slovo. Součástí výuky bude poučení o východní liturgii jako takové, a to pod vedením duchovního a hudebního profesionála v jedné osobě.

Lektor: Dirigent, skladatel a hudební pedagog Marios Christou je sbormistrem a žalmistou (psaltis) Pražské pravoslavné eparchie, uměleckým ředitelem festivalu pravoslavné hudby Archaion kallos, hudebním pedagogem a uměleckým vedoucím souboru Phillokalia ensemble. Hudební vzdělání získal v České republice, kde absolvoval HAMU (obor skladba), Pražskou konzervatoř (obory dirigování a skladba) a Pedagogickou fakultu UK (obor hudební výchova a sbormistrovství a doktorské studium). Jako skladatel a dirigent spolupracoval s řadou souborů a hudebníků jako je např. Alkinoos Ioannidis, Schola Gregoriana Pragensis nebo klarinetista Karel Dohnal. Kromě dirigentského a pedagogického působení se v současné době Marios Christou věnuje byzantské hudbě 14. stol., zejména tzv. kratematům (typ skladby v byzantské hudbě této doby) a také soudobé hudbě inspirované pravoslavím (Arvo Pärt, John Tavener aj.). Více informací o něm najdete na www.philokallia.com

Španělská duchovní hudba – sobotní koncert bude mít za základ program nastudovaný v této třídě: půjde o antologický průřez duchovní hudbou španělských autorů.

Lektor: Antonio Peces Gómez (Šp.), absolvent konzervatoří v Madridu a Rotterdamu, studoval postupně klarinet, harmonii, kontrapunkt a kompozici, dirigování, zpěv, fenomenologii hudby a komorní hudbu. Vedle kariéry aktivního klarinetisty a profesora konzervatoře na tento nástroj proslul zejména jako zakladatel madridského sboru Tomás Luis de Victoria, s nímž koncertoval v řadě zemí zejména s repertoárem španělské renesance. V Madridu diriguje další dva sbory – Gaudeamus a Schola Polifónica.

Společný projekt : španělské ordinárium – výstup z této třídy (Tomás Luis de Victoria: Missa O Magnum Mysterium) zazní při nedělní závěrečné bohoslužbě.
Lektor: Antonio Peces Gómez (Šp., viz výše)

Anglikánská hudební tradice – jde o bohatou oblast, která je u nás daleko méně známá díky liturgické odlišnosti a anglickému jazyku. Tato tradice, rozvíjející se i dnes, zahrnuje tak slavná jména skladatelů, jako William Byrd, Thomas Tallis, John Blow, Orlando Gibbons či Henry Purcell.

Lektor: James Gray (Velká Británie) – kontratenorista, pedagog, varhaník, dirigent a hudební vědec absolvent hry na klavír v Londýně u Tamase Vesmasa a Marie Curcio a v Praze na AMU u Ivana Moravce. Dále studoval na na londýnské Královské akademii hudby a ve „Studijním centru renesance hudby” (Centro Studi Musicali Rinascimentali) ve Florencii. James působil jako hostující dirigent u Pražských madrigalistů v letech 1980-81. Jamesovy nahrávky zahrnují: Domenico Scarlatti „Nepublikované kantáty”; Monteverdi „Pláč Ariadny” atd. („Grand Prix” Académie du Disque Français); Benedetto Marcello „Nepublikované vokální práce”. James je dirigentem Horti Annalenae (1989) (baroko) a vedoucím Mayfair Quartet/Quintet (2004/2012) (Ragtime). V letech 1995-2002 byl pověřen vedením vokálních studií v Institutu Diocesano di Musica Sacra. Je varhaníkem v bazilice Svatého Ducha ve Florencii (od r. 2008) a byl uměleckým vedoucím Organa sonent! v Palazzo Pitti (2008-2013).

Spirituály a gospely – tato oblíbená třída přiblíží oblast jak po stránce obrovského rozsahu repertoáru, autentických sborových aranží, tak i správného cítění.

Lektor: Thierry Fred François (Francie) se narodil ve Francouzské západní Indii. Dirigentem kostelního sboru se stal v 16 letech. Hudbu studoval na Jamajce, Trinidadu a v USA. Od r. 1995 bydlí v Paříži, je basistou slavného vokálního kvartetu Golden Gate Quartet, založil vlastní Gospel Choir Workshop a TF Gospel Singers. Gospely a spirituály učí doslova po celém světě. V ice informací o něm najdete na www.tfgospelsingers.com.

České kancionály – Seminář zaměřený na poznávání českých vícehlasých renesančních motet a barokních písní. Tento repertoár nemusí být proti velkým figurálním skladbám vůbec nudný, je krásný, srozumitelný a nachází dobré praktické využití v koncertním provozu i při liturgii. Navíc se jedná o skvělý didaktický materiál.

Lektor: Ondřej Šmíd  (CZ) studoval zpěv u prof. Jiřího Kotouče; na FF MUNI obory Akademie staré hudby a Hudební věda. Jako tenorista působí v katedrále sv. Víta a v kostele Nejsv. Salvátora v Praze. Vystupuje a nahrává zejména se souborem Capella Regia. Představil se např. na festivalech Canto Gregoriano e polifonia (Itálie), Musica Liturgica (Izrael), Pražské Jaro, Festival komorní hudby Český Krumlov (barokní opera), Concentus Moraviae, Píseň našich kořenů (Polsko). Zajímá se o barokní hudbu zejména 17. stol. Tématem jeho disertace je Alberik Mazák. Věnuje dílu Lodovica da Viadany a francouzským mistrům počátku 18. stol. Zajímá se o techniku zpěvu, hudební teorii a nauku raného baroka a zvláště o rétoriku a estetiku, které považuje za klíčové součásti interpretace.

Česká současná duchovní hudba
Lektor: Marek Valášek - vystudoval obor Sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK a na hudební fakultě pražské AMU obor Dirigování. V sezónách 2002 - 2006 zastával místo sbormistra ve Státní opeře Praha, kam se od roku 2015 opět vrátil. Zaměřuje na provozování vokálně - instrumentálních děl. V rámci mezinárodního festivalu Pražské jaro 2005 provedl v české premiéře celovečerní oratorium Ecce Homo Jana Hanuše. V roce 2009 ve světové premiéře uvedl Hanušovo Requiem. Pravidelně je zván k vedení sbormistrovských kurzů a do porot sborových soutěží. V roce 2013 mu byla Nadací ČHF a Sdružením sborových dirigentů AHVU udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha. Od roku 1996 vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, se kterým pravidelně vystupuje v Čechách i v zahraničí. Natočil s ním čtyři CD s duchovní hudbou. Marek Valášek vyučuje na Pražské konzervatoři a zároveň je sbormistrem všech konzervatorních sborů. Od roku 2002 vyučuje sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde vede i smíšený sbor. Je hlavním varhaníkem kostela P. Marie Andělské v Praze na Hradčanech.

Sbormistrovská třída – tento seminář má za cíl pěstování dovedností především chrámových dirigentů v oblasti hlasové práce se sbory a dále prohloubení základních znalostí taktovací techniky, vnímání frází a větších celků a agogického vedení sboru a jednotlivých hlasů.
Lektor: Marek Valášek – viz výše

Sólový zpěv – tato třída probíhá paralelně s ostatními třídami a má za cíl mladým p rofesionálům sloužit k prohloubení stylového zpěvu podle studovaných skladeb a k prohlubování vokální techniky.
Lektor: James Gray – (Velká Británie) – viz výše

Hlasová technika – Tato třída je určena sboristům, kteří potřebují prohloubit základy pěvecké techniky ke zvládnutí obtížnějšího sborového repertoáru. Individuální konzultace se mohou týkat také liturgického zpěvu, který je v současné liturgii denně třeba. Tak jako každý umí mluvit, dokáže skoro každý zpívat. I neškolený zpěvák může zpívat s mikrofonem pěkně a esteticky. Zaměříme na rozdíly akustického a amlifikovaného zpěvu, na teorii fráze, sprezzaturu a další aspekty přednesu.
Lektor: Ondřej Šmíd – viz výše

Rétorika liturgického čtení – pro ty, kdo nechtějí celý den zpívat, popř. pro doprovodné osoby. Zpěv je jen sofistikovanější způsob sdělování než mluvení.

Lektorka: Martina Pavlíková je absolventkou herectví na JAMU v Brně (1984), poté byla členkou činohry (divadla v Šumperku a v Olomouci). Je autorkou komorních pořadů slova a hudby (od r. 2006 pod název Rapsodické divadlo) a bývalou spolupracovnicí Radia Proglas (1997–2001). Jejím hlavním zaměřením kultura mluveného projevu, v současnosti zejména kurz Čtení Božího slova v liturgii pro Arcibiskupství olomoucké, kde pracuje (viz www.kulturaslova.cz). Organizuje také každý rok týdenní Pěší pouť za umělce a v průběhu roku řadu komorních večerů Setkání u studny.

Dětská třída – Aktivní účastníci mohou umístit do této třídy své děti od pěti let, je pro ně připraven celodenní program. Hry a zábava se v blocích střídají s nácvikem písniček. Program letos rozšíříme o rukodělné umělecké aktivity a doufáme i choreografie a tance.

Lektoky: Jana Svobodová – Od dětství se věnovala zpěvu, vede dětské hudební kroužky při mateřských školách. V současnosti skládá písničky zejména pro děti. Je spoluzakladatelkou folkové  Ztracené kapely, která se věnuje tvorbě a interpretaci písniček s duchovní tématikou a která oslaví letos 35. výročí svého vzniku. 22 let je sopranistkou Pražského katedrálního sboru. Jejím velkým koníčkem je výroba šperků, práce s polymerovou hmotou, korálky a  tvoření z papíru. 
Barbora Šmídová Barbora Šmídová je psycholožkou a psychoterapeutkou. Pracuje jako školní psycholožka a psychoterapeutka v několika klinických zařízeních i soukromé praxi. Věnuje se PCA terapii, Play terapii, Arteterapii, studuje ABA terapii, v rámci projektů spolupracuje s organizacemi Děti úplňku a Home sharing, zaměřené na rodiny s dětmi autisty a HEDEPY – psychoterapie on-line. Zpívá v dámské vokální skupině Cabinet, Pražském katedrálním sboru a dalších uskupeních, hraje s Dobřichovickou divadelní společností a miluje tvoření všeho druhu.

Přednášky, koncerty a poslechové semináře – Pro frekventanty i pro doprovodné osoby bude připraven večerní program, doplňující aktivní práci ve třídách.

Studovaný repertoár je volen tak, aby v rámci závěrečných koncertů frekventantů a bohoslužby došlo ke spolupráci jednotlivých tříd a prolínání jejich vystoupení.