Děti na Conviviu

Po celou dobu seminářů je zajištěn program pro vaše děti od cca 3 (optimálně od 4) do 10 let. Tento program je v přihláškách označen jako . Přirozeně je možné brát na Convivium i velmi malé děti. Podmínky jejich účasti a případné ceny si, prosím, dohodněte individuálně s organizátory.

O děti se budou starat studentky Pedagogické fakulty UK, současně sbormistryně dětských pěveckých sborů.