Ceny a platební podmínky

Rezervace Vašeho pobytu na Conviviu se stává závaznou až v okamžiku, kdy bude doručena Vaše platba zálohy. Na vyžádání Vám můžeme vystavit (zálohovou) fakturu, která Vám umožní hradit cenu kursu či její část prostřednictvím různých zdrojů financování (FKSP, fondy na zvyšování kvalifikace a podobně), případně dohodnout individuální platební podmínky.

Cena Vašeho pobytu na Conviviu se skládá ze tří částí, z vlastního kursovného (3000 Kč zpěváci, 3300 Kč varhaníci, 800 Kč dítě ve školce, 600 Kč doprovodná osoba), dále z ubytování a stravy. Bližší informace o způsobech ubytování a stravování najdete v příslušném oddílu webu.

Finální sestava ubytování bude známá těsně před zahájením. Budeme se snažit vyhovět vašim požadavkům. Z těchto důvodů vybíráme pouze zálohy na účast. Závěrečné vyúčtování s Vámi bude provedeno během pobytu na Conviviu (v korunách či eurech, podle toho, v které měně budete platit). Výši zálohy nestanovujeme, plaťte přibližně tolik, jakou očekáváte vaši cenu kursu.

Kursovné zahrnuje i účast na společenských a kulturních akcích v rámci Convivia. Nevelkou částku proto platí i dospělé doprovodné osoby, protože předpokládáme, že se budou účastnit koncertů a ostatních společenských akcí, a též děti s programem ve školce.

Členové SDH mohou v odůvodněných případech (ZTP, sociální důvody) požádat o snížení či prominutí kursovného. Na toto není právní nárok a závisí to na finančních možnostech organizátorů.

Způsob platby:

Plaťte, prosím, bezhotovostním převodem z Vašeho účtu, nebo hotovostně na pokladně banky. Pokud možno neplaťte složenkou, protože v těchto případech nelze identifikovat, že platba přišla od Vás!

Bankovní spojení pro účastníky platících v korunách:

FIO Banka
Číslo účtu: 2600756943 / 2010
Pro platby ze zahraničí (v CZK):
IBAN: CZ0920100000002600756943
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Banka: FIO Banka, Praha
Beneficiary: Společnost pro duchovní hudbu (spolek), Kolejní 4, Praha 6

Jako variabilní symbol platby uvádějte Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR. Platby za rodiny není nutno posílat za každého zvlášť.
Do zprávy pro příjemce uveďte vaše celé jméno a příjmení.

Po dohodě předem s conviviatorem maximem je možné kurzovné a ostatní platby uhradit v hotovosti při prezentaci na Conviviu. Nutnost dohody předem o platbě v hotovosti nepodceňujte, v případě převisu zájmu mohou být neuhrazené pobyty přiděleny jinému zájemci.