Semináře a lektoři

Výuka

Veškerá výuka je situována v prostorách kapucínského kláštera v pražské Loretě. Dopoledne i odpoledne budou probíhat dva (až tři) paralelní sborové semináře. Těžištěm hudební práce na Conviviu je sborový zpěv. Po celou dobu sborových seminářů bude zároveň probíhat individuální výuka ve třídě hlasové techniky a skupinková ve varhanní třídě.

Pro představu viz náhled rozhledu běžného dne:


Dětský program

Po celou dobu seminářů je zajištěn program pro Vaše děti od 3 do 10 let pod vedením zkušené dětské pedagožky (mladší děti nelze do dětského programu přijímat).

Doprovodný program

Vedle práce v seminářích jsou pro Vás připraveny ve večerních hodinách přednášky, náslechy a koncert duchovní hudby. Po večeři jsou možné další osobní konzultace. Rádi se Vám budeme věnovat.

Barevné označení sborových tříd

TŘÍDA GREGORIÁNSKÉHO CHORÁLU
ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ HUDBA
HUDBA LITURGICKÉHO ROKU
POLYFONIE
ORDINARIUM

Každý účastník (i zájemce o varhanní improvizace a hlasovou výchovu) se přihlašuje do jedné základní sborové třídy označené červenou barvou a do jedné základní třídy označené modře.

Všichni frekventanti se pak účastní nácviku společné skladby (ordinaria).

Zájemci o varhanní výuku, která bude probíhat v malých skupinkách, vybírají červený i modrý seminář a napíší do poznámky, kterému sborovému semináři dávají přednost, protože alespoň jednoho (dopoledního či odpoledního) se účastní každý frekventant. Budeme se snažit vyhovět tomuto zájmu a zařadit Vás na dopolední či odpolední frekvenci nástrojové výuky. Definitivní obsazení tříd schvalují před začátkem Convivia lektoři a bude Vám potvrzeno.

Změna programu vyhrazena, sledujte, prosím, aktualizace webových stránek.

Přehled tříd a lektorů

(1) Advent a vánoce
(2) Třída vokální polyfonie.

Kromě těchto dvou sborových tříd povede Marek Valášek též třídu sbormistrovskou formou individuálních konzultací.
Marek Valášek - vystudoval obor Sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK a na hudební fakultě pražské AMU obor Dirigování. V sezónách 2002 - 2006 zastával místo sbormistra ve Státní opeře Praha, kam se od roku 2015 opět vrátil. Zaměřuje na provozování vokálně - instrumentálních děl. V rámci mezinárodního festivalu Pražské jaro 2005 provedl v české premiéře celovečerní oratorium Ecce Homo Jana Hanuše. V roce 2009 ve světové premiéře uvedl Hanušovo Requiem. Pravidelně je zván k vedení sbormistrovských kurzů a do porot sborových soutěží. V roce 2013 mu byla Nadací ČHF a Sdružením sborových dirigentů AHVU udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha.
Od roku 1996 vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, se kterým pravidelně vystupuje v Čechách i v zahraničí. Natočil s ním čtyři CD s duchovní hudbou.
Marek Valášek vyučuje na Pražské konzervatoři a zároveň je sbormistrem všech konzervatorních sborů. Od roku 2002 vyučuje sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde vede i smíšený sbor. Je hlavním varhaníkem kostela P. Marie Andělské v Praze na Hradčanech.

??? Třída gregoriánského chorálu
Jiří Hodina
je předním českým odborníkem na gregoriánský chorál a aktivním hudebníkem se širokým záběrem od staré hudby až po aranžmá lidových písní. Vystudoval Pražskou konzervatoř a dirigování gregoriánského chorálu na Conservatoire de Paris. Je jedním ze zakládajících členů souboru Schola Gregoriana Pragensis, kde působil 15 let a vykonával i pozici zastupujícího dirigenta. Je členem souboru Choeur Grégorien de Paris (sbor a známá chorální škola s počátky v 70. letech 20. století spojenými s Olivierem Messiaenem). V současné době zastává místo chorálního regenschoriho v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Podílel se na založení Českomoravské hudební společnosti (dnes Čechomor); tuto zkušenost dále rozvíjí v hudebním projektu Mantaban3jo. Jiří Hodina vedl již v minulosti gregoriánské kursy ve Valticích a na letní škole duchovní hudby Convivium.
http://www.katedralasvatehovita.cz/cs/kulturni-zivot/duchovni-hudba/prazska-katedralni-schola
Hudba liturgického roku a Velké ordinárium
Adolf Melichar
(1967) vystudoval Pražskou konzervatoř (hru na varhany u Jiřího Ropka a dirigování u Přemysla Charváta) a HAMU (dirigování u Radomila Elišky a Františka Vajnara). Ještě během studií pracoval s několika neprofesionálními hudebními tělesy (Kladenský symfonický orchestr, Vysokoškolský umělecký sbor ad.), s nimiž absolvoval také úspěšné zahraniční zájezdy. Po absolutoriu HAMU byl korepetitorem a pomocným sbormistrem v Hudebním divadle v Karlíně. V roce 1999 začal spolupracovat se Státní operou Praha nejprve jako korepetitor, od sezony 2001/2002 jako sbormistr. Od října 2013 je hlavním sbormistrem Sboru Státní opery.
VARHANNÍ TŘÍDA
Vincent Rigot - profesor varhanní hry a skladby na Conservatoire de Metz. Vystudoval varhanní hru a dirigování gregoriánského sboru na Conservatoire de Paris. V roce 1998 byl jmenován hlavním varhaníkem v kostele Saint-Louis des Invalides v Paříži. Roku 1995 obdržel první cenu v regionální improvizační soutěži Ile-de-France. V roce 1996 obdržel hlavní cenu na mezinárodní improvizační soutěži Boellman-Gigout. Je laureátem Mezinárodních improvizačních soutěží v Paříži (1997) a Biarritzu (1999), koncertoval mj. v rámci festivalu Svatováclavské slavnosti (2007). Vincent hovoří francouzsky i česky.
Varhanní třída bude zaměřena na improvizaci na gergoriánská témata a na praktickou improvizaci na témata z českých kancionálů a hymnářů.
Předpokládáme, že v průběhu kurzu budou ke cvičení k dispozici dvoje elektrofonické varhany s pedálem.

Naděžda Chrobáková vystudovala obor sólový zpěv na umělecko-pedagogické katedře Ostravské Univerzity a poté na AMU v Praze ve třídě doc. Magdalény Hajóssyové. V průběhu studia se několikrát zúčastnila pěveckých interpretačních kurzů, kde ji vyučoval např. Peter Mikuláš, Gabriela Beňačková, M. Blahušiaková, M. Hajóssyová nebo Peter Dvorský. V roce 1998 získala 1. místo v mezinárodní soutěži The Anglo-Czecho-Slovak Trust v Londýně.
V současné době se věnuje pravidelné koncertní činnosti převážně v Praze, ale i v jiných městech České republiky. Její repertoár je rozmanitý: pohybuje se od období baroka až po současnost, a obsahuje jak operní, tak písňovou a oratorní literaturu.
Je pravidelnou sólistkou pěveckého sboru SUDOP, a účinkuje nejčastěji se souborem Czech Collegium, Gli Archi di Praga, Duo Eco a souborem Piccolo Coro a Piccola Orchestra pod vedením dirigenta Marka Valáška, s nímž měla tu čest zazpívat sopránový part v Requiem Jana Hanuše ve světové premiéře v roce 2009 v Dvořákově síni v Rudolfinu v Praze, sopránový part v Orffově Carmina Burana, a dále nastudovat řadu zajímavých děl převážně barokní literatury.