Děti na Conviviu

??? DĚTSKÁ TŘÍDA

Convivium je otevřené jako příjemná forma aktivní dovolené i rodinám s dětmi. Pro děti od 5ti let je připraven celodenní program. Hry a zábava se v blocích střídají s nácvikem písniček. Program letos rozšíříme o rukodělné umělecké aktivity a doufáme i choreografie a tance. O zábavu dětí se bude poprvé starat písničkářka Jana Svobodová (Březovská) členka Ztracené kapely, dětská psycholožka Barbora Šmídová, tanečnice Klára Šmídová a další.

??? Jana Svobodová – Březovská
Od dětství se věnovala zpěvu, vede dětské hudební kroužky při mateřských školách. V současnosti skládá písničky zejména pro děti. Je spoluzakladatelkou folkové Ztracené kapely, která se věnuje tvorbě a interpretaci písniček s duchovní tématikou a která oslaví letos 35. výročí svého vzniku. 22 let je sopranistkou Pražského katedrálního sboru.

Jejím velkým koníčkem je výroba šperků, práce s polymerovou hmotou, korálky a  tvoření z papíru.