Semináře a lektoři

Výuka

Veškerá výuka je situována v prostorách broumovského kláštera. Těžištěm hudební práce na Conviviu je sborový zpěv. Sborové semináře probíhají dva až tři paralelně v jednom dopoledním a dvou odpoledních blocích. Každý účastník se zapisuje do vybraného semináře, ve kterém pracuje po celou dobu kurzu. V čase sborových seminářů probíhá paralelně individuální výuka ve třídách sólového zpěvu a varhan.

Všichni budeme pracovat na společném projektu, mši kterou provedeme v neděli na závěr kurzů při bohoslužbě. Společný projekt povede Martin Gester (FR) a bude se věnovat nastudování mše Missa Choralis od Charlese Gounoda (200 let od narození). Společný seminář probíhá před obědem, jako druhý dopolední blok.

Tak se můžeme všichni vidět ráno na „chválách“, dále po snídani při „rozezpívání“, na kterém se budou lektoři i žánr střídat; dále před polednem a večer na kompletáři.

Pro představu viz náhled rozvrhu běžného dne:


Rozvrh v tiskovém PDF ke stažení zde.

Dětská třída

Po celou dobu konání seminářů je zajištěn také program pro děti od 6 let (mladší děti jsou přijímány pouze po dohodě). Hry a vycházky dětí budou během dne střídány zpěvem a nově také různými technikami tvoření pod vedením Jany Svobodové.

Doprovodný program

Vedle práce v seminářích probíhají ve večerních hodinách přednášky, konzultace a koncerty duchovní hudby.

Barevné označení sborových tříd

GREGORIÁNSKÝ SEMINÁŘ - Marek Klein (SK)
Liturgická hudba pravoslavné církve - Grzegorz Cebulski (PL)
FRANCOUZSKÉ BAROKO (F. Couperin, J. Gilles) - Martin Gester (FR)
ČESKÁ VÝROČÍ (Tučapský, Sklenička, Turnovský, Lukáš) – Vendl / Šmíd
GREGORIÁNSKÝ SEMINÁŘ II - Marek Klein (SK)
SPIRITUÁLY A GOSPELY - Thierry Fred François (FR)
Ruská pravoslavná hudba 19.-20. stol. - Grzegorz Cebulski
LITURGICKÝ ZPĚV (žalmy, rétorika, akustika) a Benešovský kancionál - Ondřej Šmíd

Každý účastník (i zájemce o sólový zpěv nebo varhany) se přihlašuje do jedné základní sborové třídy označené červenou barvou a do jedné základní třídy označené modře.

Každý účastník se může navíc přihlásit do jednoho semináře označeného zelenou barvou. Tyto semináře probíhají cca od 16:30 do 18 hodin.

Každý účastník vyplní navíc v přihlášce jednu náhradní volbu pro červenou a jednu pro modrou třídu – z technických důvodů je nutné korigovat proporce hlasů a počty zpěváků v jednotlivých třídách. Definitivní obsazení tříd schvalují před začátkem Convivia lektoři a bude vám potvrzeno.

Sóloví zpěváci a varhaníci budou pracovat individuálně nebo po malých skupinkách (během celého dne), počítá se však s jejich pěveckou účastí i ve sborových třídách, tj. do přihlášky vyplní i sborové třídy.

Celkový náhled rozvrhu je ve formátu pdf ke stažení zde. Změna programu vyhrazena, sledujte aktualizace webových stránek a na facebooku profil Convivium.cz.

Sborové semináře

??? CHARLES GOUNOD - MISSA CHORALIS (Společný projekt)
FRANCOUZSKÁ VÝROČÍ - Francoise Couperin, Jean Gilles
Martin Gester

Martin Gester vyučuje starou hudbu na konzervatoři ve Štrasburku a na mistrovských kurzech. Působí jako instrumentalista, umělecký vedoucí svého souboru, hostující dirigent předních souborů staré hudby, zpěvák, sbormistr, muzikolog a pedagog.
V roce 1990 založil ve Štrasburku Le Parlement de Musique, se kterým se věnuje renesanční polyfonii, umění sedmnáctého a osmnáctého století; natočil čtyři desítky titulů. Dirigoval na čtyřech kontinentech soubory a orchestry jako New York Collegium, Collegium Vocale Gent, La Chapelle Royale, Les Chantres de la Chapelle de Versailles, Nederlandse Bachvereniging, Musica Aeterna Bratislava, Toruń Symphony Orchestra, Orchestre Symphonique du Rhin-Mulhouse, Orchestra du Pays de Savoie, Orquesta Sinfónica de Málaga a Camerata Antiqua de Curitiba. Zároveň se věnuje své sólové kariéře jako varhaník a hráč na cembalo a kladívkový klavír, rád doprovází vokalisty. Od roku 1998 pravidelně spolupracuje s polským barokním orchestrem Arte dei Suonatori.
Martin Gester byl za vedení souboru Le Parlement de Musique jmenován francouzským ministrem kultury Rytířem řádu umění a literatury a za práci s Arte dei Suonatori byl vyznamenán polským ministerstvem kultury.
??? GREGORIÁNSKÝ SEMINÁŘ
Marek Klein

V gregoriánských seminářích (volitelně dopoledne a odpoledne) se budeme zabývat širokou paletou chorálních zpěvů, mešních i officijních, od nejjednodušších (obsažených např. v Graduale Simplex) až po nejnáročnější melismatické. Obsah a náročnost bude přizpůsobena požadavkům a možnostem účastníků semináře přímo na místě. Vedle chorálu se budeme věnovat také vícehlasému přednesu žalmů formou falsobordonů. Budeme studovat příklady ze 16. i 21 století a sami prakticky zkusíme vytvářet nové žalmy podkládáním národního textu do matric falsobordonů.

Marek Klein se gregoriánskému chorálu věnuje od roku 1992. Účastníci Convivia s ním mohli pracovat v roce 2016. Vedle samostudia a intenzívní liturgické praxe absolvoval interpretační kurzy pod vedením Alberta Turca, Nina Albarosi, Dom Yves-Marie Leliévre, Jaan-Eik Tulve, Louis-Marie Vigne, nebo Davida Ebena a Jiřího Hodiny.

Sám organizuje kurzy chorálu na Slovensku. Od roku 2012 v rámci Projektu Graduale nahrává a zveřejňuje nahrávky jednotlivých zpěvů Graduale Romanum s cílem přiblížit tento repertoár aktivním i pasívním zájemců. Založil a vede vokální soubor Gregoriana, který se vedle gregoriánského chorálu věnuje i vokální polyfonii a kromě pravidelného účinkování při liturgii v katedrále v Košicích vystupuje koncertně na Slovensku i v zahraničí. Více na www.gregoriana.sk.

??? LITURGICKÁ HUDBY PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE
Grzegorz Cebulski, otec Grigorij (PL)

Seminář pravoslavné hudby se zařazuje pro svou oblibu pravidelně, repertoár je našemu prostředí blízký a nachází i liturgické uplatnění.

Dopolední seminář se zaměří na staré zpěvy 12.- 17. Století, zájemci v odpoledním semináři budou studovat hudbu pozdější např. současných ruských autorů.

??? SÓLOVÝ ZPĚV, INTERPRETACE VOKÁLNÍ HUDBY 18. STOL
ANSÁMBLOVÝ ZPĚV (hudba vrcholného baroka, komorní, sólové obsazení)
Jakub Burziński

Jakub Burzyński vystudoval sólový zpěv, hudební teorii a dirigování. V roce 1998 založil soubor staré hudby La Tempesta, se kterým koncertuje a nahrává repertoár sahající od renesančního vícehlasu po oratoria z 19. století. Jako sólista ztělesnil hlavní role v operách Charpentierových (Acteon), Purcellových (King Arthur), Vivaldiho (Dorilla in Tempe), Händelových (Giulio Cesare, Rinaldo), Myslivečkových (Motezuma), Mozartových (Apollo et Hyacinthus, Mitridate re di Ponto), Krauzeho (Balthazar) a Zychových (Poiesis). Pravidelně zpívá I duchovní hudbu a současná díla (Pärt, Szymański, Głowicka, Penderecki).

SÓLOVÝ ZPĚV, PĚVECKÁ TECHNIKA, HUDBA 17. STOL., RÉTORIKA
LITURGICKÝ ZPĚV, ČESKÁ RENESANČNÍ MOTETA / VÍCEHLASÉ PÍSNĚ
Ondřej Šmíd

Na studovaném repertoáru budeme vysvětlovat některé aspekty dobové hudební nauky. Pochopení souvislostí v hudbě 17. stol. nemá vztah jen k hudbě dané doby, ale najde využití i v moderních žánrech, osvětluje současnou nauku a formuje naše hudební cítění. Budeme hovořit o tempu a charakteru (hudby), o taktu a dirigování, když dirigenti ještě neexistovali. O napětí a uvolnění, o měření, o poetice a stopách, o mluvení a znění a o tom, co je hlavní: o rétorice a sdělení, o performanci a provedení.
„Hudba není ničím jiným než řečí a rytmem, a až nakonec zněním; ne naopak“ (Giulio Caccini, 1602). Zpívání je především mluvení. Jestli většina učitelů zpěvu učí zpívat, v našem semináři se budeme paradoxně učit „nezpívat“.
Pěvecká technika je základ dobrého řemesla a cesta k cíli dokonalosti je dlouhá. Bohužel existuje mnoho cest, které k cíli vůbec nevedou. Často chodíme z místa na místo, protože vlastně nevíme, kam jdeme.
Skupinové i individuální konzultace liturgického zpěvu se budou zabývat zpěvem žalmů, který je v současné liturgii denně třeba. Tak jako každý umí mluvit, dokáže skoro každý zpívat. I neškolený zpěvák může zpívat s mikrofonem pěkně a esteticky. Naopak pro školený hlas nemusí být totéž vůbec jednoduché. Problém se většinou skrývá v nevhodně definovaných cílech a tím volbě špatných kritérií. Zaměříme na rozdíly akustického a amlifikovaného zpěvu žalmů, na teorii fráze, sprezzaturu a další aspekty přednesu. Ve volném čase se budeme seznamovat s českými vícehlasými renesančními motety. Tento repertoár nemusí být proti velkým figurálním skladbám vůbec nudný, je krásný, srozumitelný a nachází dobré využití.

Ondřej Šmíd studoval zpěv u prof. Jiřího Kotouče; na FF MUNI obory Akademie staré hudby a Hudební věda. Jako tenorista působí v katedrále sv. Víta a v kostele Nejsv. Salvátora v Praze. Vystupuje a nahrává zejména se souborem Capella Regia. Představil se např. na festivalech Canto Gregoriano e polifonia (Itálie), Musica Liturgica (Izrael), Pražské Jaro, Festival komorní hudby Český Krumlov (barokní opera), Concentus Moraviae, Píseň našich kořenů (Polsko). Zajímá se o barokní hudbu zejména 17. stol. Tématem jeho disertace je Alberik Mazák. Věnuje dílu Lodovica da Viadany a francouzským mistrům počátku 18. stol. Zajímá se o techniku zpěvu, hudební teorii a nauku raného baroka a zvláště o rétoriku a estetiku, které považuje za klíčové součásti interpretace. Působí ve Společnosti pro starou hudbu a Společnosti pro duchovní hudbu.

ČESKÁ VÝROČÍ - TUČAPSKÝ, SKLENIČKA, LUKÁŠ
Lukáš Vendl
Antonína Tučapského (nedožitých 90 let) si připomeneme při studiu výběru ze souboru Pět postních motet. Zabrousíme také do oblasti motet Karla Skleničky (nedožitých 85 let) a z Convivia 2016 nám známého Zdeňka Lukáše (nedožitých 90 let).
Lukáš Vendl po maturitě na gymnáziu absolvoval obor varhany ve třídě Prof. Jana Hory na Konzervatoři v Praze. V roce 2003 zakončil studium u Doc. Jaroslava Tůmy na pražské HAMU. Zúčastnil se řady mistrovských kurzů pod vedením vynikajících světových varhaníků (např. Martina Sandera, Haralda Vogela) a cembalistů (Helmut Franke). Studoval na Hochschule für Musik und Theater v Hamburku pod vedením Prof. Wolfganga Zerera. Tématem jeho disertační práce je hudební teorie 17. a 18. stol. se zaměřením na tvorbu pro klávesové nástroje. Získal ocenění na několika domácích i zahraničních interpretačních soutěžích.
Působí jako kantor v Českobratrské evangelické církvi a je varhaníkem evangelického chrámu U Salvátora v Praze. Vyučuje na Pražské konzervatoři, na ZUŠ Charlotty Masarykové v Praze 6 a pravidelně jako lektor na letních kurzech staré hudby ve Valticích a na Letní škole barokní hudby v Holešově. Věnuje se především poučené interpretaci barokní hudby. Provedl několik novodobých premiér rozsáhlejších vokálně instrumentálních děl např. z archivu kláštera v Želivu. Vede soubor barokních nástrojů Harmonia Delectabilis a komorní vokální těleso Ensemble Guillaume.

SPIRITUÁLY A GOSPELY
Thierry Fred Francois
Oblíbená třída gospelů přináší živelné hudební vyžití a uvolnění po celodenní tvrdé dřině na plantáži s klasickým hudebním repertoárem. V různých sborových aranžích kombinuje zpěv, výraz, rytmiku a pohyb, což lektor předvádí se strhujícím entusiasmem. Skloubit všechny složky, tedy zpívat, tleskat a pohybovat se v rytmu, není pro nás Evropany vůbec snadné.

Thierry Fred François se narodil ve Francouzské západní Indii. V  šestnácti letech se stal dirigentem kostelního sboru. Hudbu studoval na Jamajce, Trinidadu a v USA. Založil a pořádá hudební a rytmické kurzy TF Gospel singers v Paříži a později TF Gospel Academy v Ženevě, kde v současnosti žije. Od svého prvního angažmá na Conviviu se stal u nás populárním a do ČR je zván na různé workshopy pravidelně.

Jako basista účinkoval např. se skupinou Baylavwa a legendárním Golden Gate Quartet.

??? VARHANNÍ SEMINÁŘ
Lukáš Vendl / Eva Bublová / Martina Přibylová
Zájemcům o hru na královský nástroj se podle zájmu budou věnovat naši přední varhaníci. Přítomní Varhaníci z řad účastníků budou mít možnost doprovázet pěvecká provedení.

??? DĚTSKÁ TŘÍDA

Convivium je otevřené jako příjemná forma aktivní dovolené i rodinám s dětmi. Pro děti od 5ti let je připraven celodenní program. Hry a zábava se v blocích střídají s nácvikem písniček. Program letos rozšíříme o rukodělné umělecké aktivity a doufáme i choreografie a tance. O zábavu dětí i dospělých se bude starat písničkářka Jana Svobodová (Březovská) členka Ztracené kapely, dětská psycholožka Barbora Šmídová, …tanečnice s Klárou Šmídovou mohou využívat baletní sál a další dílny, kterých je v rekonstruovaném klášteře přehršel.

??? Jana Svobodová – Březovská
Od dětství se věnovala zpěvu, vede dětské hudební kroužky při mateřských školách. V současnosti skládá písničky zejména pro děti. Je spoluzakladatelkou folkové Ztracené kapely, která se věnuje tvorbě a interpretaci písniček s duchovní tématikou a která oslaví letos 35. výročí svého vzniku. 22 let je sopranistkou Pražského katedrálního sboru.

Jejím velkým koníčkem je výroba šperků, práce s polymerovou hmotou, korálky a  tvoření z papíru.