Vítáme vás na stránkách letní školy duchovní hudby Convivium 2018

Klášter benediktinů Broumov, 11. - 19. srpna 2018

 
 
 
 
 
 

Společnost pro duchovní hudbu pořádá prázdninové kurzy Convivium již čtrnáctým rokem. Letos poprvé se uskuteční v krásném rozlehlém prostředí Broumovského kláštera. Klášter byl nedávno restaurován a revitalizován. Kromě bohatě zdobeného klášterního kostela sv. Vojtěcha, budeme využívat také krásný děkanský kostel sv. Petra a Pavla. Klášter nabízí velké malované sály pro koncerty i menší pro zkoušení, včetně baletního. Revitalizací v klášteře vznikly různé umělecké dílny. Z nich zmiňme písařskou, která je vybavena replikami písařských stojanů, u nichž po staletí množili chlapci a mniši knihy a noty. Tvořivé dílny budou během Convivia využívat velké i malé děti stejně jako dříve v Želivě.

Krásné a inspirativní je město Broumov i jeho okolí, Adršpašské skály nebo soubor deseti kostelů, které v krátkém čase (1690-1743) postavili otec a syn, Kryštof a Kilián Ignác Dietzenhoferovi na zadání opata Broumovského kláštera Otmara Zinkeho.

Posláním kurzů je povznesení hudby v našich kostelích a podpora zpěvákům a varhaníkům, kteří se na ní podílejí. Pro ty, kteří zpívají celý rok, je to příležitost poznat nový repertoár, přátele a čerpat ze zkušeností uznávaných hudebníků. Naopak těm, kdo nemají možnost během roku zpívat, nabízí Convivium dosyta si to užít jako formu aktivní dovolené. Pro někoho může představovat týden odpočinku nebo zpívané duchovní obnovy v tichém prostředí kláštera.

Convivum je příležitostí i pro kněze. Kromě své aktivní účasti, mohou vyslat varhaníky a zpěváky, kteří jejich farnosti neúnavně a nezištně slouží. Pokud jim farnost přispěje na část nákladů, může hudebníky pozitivně motivovat a jistě se to vyplatí.

Convivum je místem setkání aktivních hudebníků, kteří chtějí rozvíjet své poznání v oblasti duchovní hudby. Je určeno také chrámovým hudebníkům, kteří mohou poznávat méně známý repertoár, navazovat nové umělecké spolupráce, konzultovat a vyměňovat si zkušenosti. Účast špičkových lektorů, muzikologů a uznávaných umělců nabízí také profesionálním zpěvákům, varhaníkům a sbormistrům možnost čerpat zkušenosti z historicky poučené interpretace a způsobu práce jiných.

Dětská třída. Convivium je otevřené jako příjemná forma aktivní dovolené i rodinám s dětmi. Pro děti od 5ti let je připraven celodenní program. Hry a zábava se v blocích střídají s nácvikem písniček. Program podruhé rozšiřujeme o rukodělné umělecké aktivity a doufáme i choreografie a tance. O zábavu dětí se bude starat písničkářka Jana Svobodová (Březovská), členka Ztracené kapely, která se věnuje nejrůznějším technikám tvoření, vyrábí pěkné šperky a srší nápady.

Dramaturgie.

Navážeme na dobré tradice předchozích ročníků; můžeme se opět těšit na spirituály a gospely s populárním Terry Francoisem. Seminář pravoslavné hudby povede otec Grigorij, Grzegorz Cebulski, zpěvák s hlubokým znělým basem. Gregoriánský chorál, chvály a kompletář bude řídit Marek Klein.

Dramaturgie ročníku bude zaměřena k výročí 90 let od narození Zdeňka Lukáše a Antonína Tučapského. Tento seminář povede varhaník a dirigent Lukáš Vendl, s nímž již měli účastníci kurzů možnost pracovat. Lukáš Vendl a Martina Přibylová budou k dispozici varhaníkům. Dále vzpomeneme na výročí nedožitých 85 let skladatele Karla Skleničky, člena Společnosti pro duchovní hudbu.

Společný projekt kurzů povede Martin Gester (FR) a bude věnován nastudování mše Missa Choralis od Charlese Gounoda (200 let od narození). Martin Gester se bude dále věnovat autorům francouzského baroka, jejichž výročí si letos připomínáme. Těmi jsou F. Couperin a J. Gilles. Česká renesanční tvorba bude zastoupena motety Benešovského kancionálu a Jana Trojana Turnovského, jehož Missa super Jerusalem cito veniet (1578), byla zkomponována před 440 lety.

Sólový zpěv a ansámbly se zaměřením na hudbu 18. stol bude poprvé vyučovat skvělý pedagog, polský kontratenorista a dirigent Jakub Burzyński. Sólový zpěv, pěveckou techniku a praktický liturgický zpěv povede Ondřej Šmíd. Repertoárové zaměření bude na 17. stol. a zejména na moteta Girolama Frescobaldiho, kterého si rovněž připomínáme.

Convivum 2018 pořádá Společnost pro duchovní hudbu letos bez laskavé podpory Ministerstva kultury.

Doprovodný program:
Vedle vlastního muzicírování účastníků, probíhají večerní koncerty a přednášky. Denní program začíná zpěvem chorálu, ranními chválami a končí kompletářem. Před snídaní probíhá krátké „rozezpívání“ s různými lektory.


REGISTRACE probíhá v sobotu 11. srpna 2018 od 14 h.

Nácvik ordinária na nedělní slavnostní mši od 16 h. Slavnostní zahájení Convivia po večeři v 18h.

Na závěr Convivia tradičně proběhne slavnostní koncert, představení výsledků práce sborových seminářů (sobota 18. 8.). Convivium je zakončeno slavnostní nedělní bohoslužbou (19. 8.), kde se účastnící Convivia aktivně zapojí do zpěvu ordinaria a propria ze skladeb nastudovaných během kurzů. Sólovým třídám je věnován koncert v pátek (17. 8.). Jako každý rok budou během celého týdne příležitosti k dalšímu neformálnímu koncertování, tvoření i k posezení u .... piva v novém pivovaru restaurace U tří růží.

Notový materiál:
Frekventanti obdrží předem notový materiál k nastudování, aby práce ve třídách nebyla zdržována pouhým čtením not.