Ceny a platební podmínky

Rezervace Vašeho pobytu na Conviviu se stává závaznou až v okamžiku, kdy bude doručena Vaše platba zálohy. Podle zkušeností z minulých let není třeba si takto zajišťovat pobyt dříve než v květnu. Na vyžádání Vám můžeme vystavit (zálohovou) fakturu, která Vám umožní hradit cenu kursu či její část prostřednictvím různých zdrojů financování (FKSP, fondy na zvyšování kvalifikace a podobně), případně dohodnout individuální platební podmínky.

Cena Vašeho pobytu na Conviviu se skládá ze tří částí, z vlastního kursovného (3000 Kč zpěváci, 3300 Kč varhaníci, 800 Kč dítě ve školce, 600 Kč doprovodná osoba), z ubytování a stravy. Bližší informace o způsobech ubytování a stravování najdete v příslušném oddílu webu.

Finální sestava ubytování bude známá těsně před zahájením. Budeme se snažit vyhovět vašim požadavkům. Z těchto důvodů vybíráme pouze zálohy na účast. Závěrečné vyúčtování s Vámi bude provedeno během pobytu na Conviviu (v korunách či eurech, podle toho, v které měně budete platit). Výši zálohy nestanovujeme, plaťte přibližně tolik, jakou očekáváte vaši cenu kursu.

Kursovné zahrnuje i účast na společenských a kulturních akcích v rámci Convivia. Nevelkou částku proto platí i dospělé doprovodné osoby, protože předpokládáme, že se budou účastnit koncertů a ostatních společenských akcí, a též děti s programem ve školce.

Členové SDH mohou v odůvodněných případech (ZTP, sociální důvody) požádat o snížení či prominutí kursovného. Na toto není právní nárok a závisí to na finančních možnostech organizátorů.

Způsob platby:

Plaťte, prosím, bezhotovostním převodem z Vašeho účtu, nebo hotovostně na pokladně banky. Pokud možno neplaťte složenkou, protože v těchto případech nelze identifikovat, že platba přišla od Vás!

Bankovní spojení pro účastníky platících v korunách:

FIO Banka
Číslo účtu: 2600756943 / 2010
Pro platby ze zahraničí (v CZK):
IBAN: CZ0920100000002600756943
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Banka: FIO Banka, Praha
Beneficiary: Společnost pro duchovní hudbu (spolek), Kolejní 4, Praha 6

Jako variabilní symbol platby uvádějte Vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR. Platby za rodiny není nutno posílat za každého zvlášť.
Do zprávy pro příjemce uveďte vaše celé jméno a příjmení.

Slovenští účastníci nechť si po přihlášce dohodnou platební podmínky individuálně (v hotovosti), platba bankovním převodem je zatížena vysokými bankovními poplatky.