Děti na Conviviu

Po celou dobu seminářů je zajištěn program pro vaše děti od cca 3 (optimálně od 4) do 10 let. Tento program je v přihláškách označen jako .

Přirozeně je možné brát na Convivium i velmi malé děti. Podmínky jejich účasti a případné ceny si, prosím, dohodněte individuálně s organizátory.


Jitka Kocůrková
pochází z Uničova, má dvě děti. Vystudovala střední pedagogickou školu, pracovala vždy jako učitelka mateřské školy. V práci s dětmi je velmi kreativní, pozorná a citlivá. Nyní je ve funkci ředitelky pobočky MŠ. Na Conviviu již několikrát program pro děti vedla. Vypomáhat jí bude Hanka Grombiříková.

Fotografie z dětského programu na Conviviích 2008 a 2010, kde jej vedl stejný baby-teem, který jej povede i letos.