Audio 2011

Milí convivii, milí hosté, V roce 2011 jsme se o nahrávky pokusili opět vlastními silami. Začínám je zveřejňovt od arménské třídy, kvůli nácviku jejch vystoupení na SVS.
Hayr mer
Vor zanarad pazugs Ko
Marmin Derunagan
Krisdos i meč mer Haydnecav
Surp, surp
Orhneal e Asdvadz

Německé baroko
Johann Philipp Kirnberger (1721 – 1783) - An den Flüssen Babylons (U řek babylonských)
Carl Philipp Emanuel Bach (1714 – 1788) Gott, deine Güte reicht so weit (Bože, tvoje dobrota sahá tak daleko)
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) Ich lasse dich nicht (Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš)

Spirituály
I'm so glad(gospel)
Syahamba (traditional, south Africa)
Wade in the water (Negro Spiritual)
Great Day (Negro Spiritual)
Ride on King Jesus (gospel)

Váš
JiKu