Semináře a lektoři

Výuka

Veškerá výuka je situována v prostorách kapucínského kláštera v pražské Loretě. Dopoledne i odpoledne budou probíhat dva (až tři) paralelní sborové semináře. Těžištěm hudební práce na Conviviu je sborový zpěv. Po celou dobu sborových seminářů bude zároveň probíhat individuální výuka ve třídě hlasové techniky a skupinková ve varhanní třídě.

Pro představu viz náhled rozhledu běžného dne:


Dětský program

Po celou dobu seminářů je zajištěn program pro Vaše děti od 3 do 10 let pod vedením zkušené dětské pedagožky (mladší děti nelze do dětského programu přijímat).

Doprovodný program

Vedle práce v seminářích jsou pro Vás připraveny ve večerních hodinách přednášky, náslechy a koncert duchovní hudby. Po večeři jsou možné další osobní konzultace. Rádi se Vám budeme věnovat.

Barevné označení sborových tříd

TŘÍDA GREGORIÁNSKÉHO CHORÁLU
DUCHOVNÍ HUDBA F. MENDELSSOHNA BARTHOLDYHO
DUCHOVNÍ HUDBA PETRA EBENA
POLYFONIE
ORDINARIUM

Každý účastník (i zájemce o varhanní improvizace a hlasovou výchovu) se přihlašuje do jedné základní sborové třídy označené červenou barvou a do jedné základní třídy označené modře.

Všichni frekventanti se pak účastní nácviku společné skladby (ordinaria).

Zájemci o varhanní výuku, která bude probíhat v malých skupinkách, vybírají červený i modrý seminář a napíší do poznámky, kterému sborovému semináři dávají přednost, protože alespoň jednoho (dopoledního či odpoledního) se účastní každý frekventant. Budeme se snažit vyhovět tomuto zájmu a zařadit Vás na dopolední či odpolední frekvenci nástrojové výuky. Definitivní obsazení tříd schvalují před začátkem Convivia lektoři a bude Vám potvrzeno.

Změna programu vyhrazena, sledujte, prosím, aktualizace webových stránek.

Přehled tříd a lektorů

(1) Duchovní hudba F. Mendelssohna Bartholdyho
(2) Třída vokální polyfonie.

Kromě těchto dvou sborových tříd povede Marek Valášek též nácvik společného velkého ordinaria a třídu sbormistrovskou.
Marek Valášek - vystudoval obor Sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK a na hudební fakultě pražské AMU obor Dirigování. V sezónách 2002 - 2006 zastával místo sbormistra ve Státní opeře Praha, kam se od roku 2015 opět vrátil. Zaměřuje na provozování vokálně - instrumentálních děl. V rámci mezinárodního festivalu Pražské jaro 2005 provedl v české premiéře celovečerní oratorium Ecce Homo Jana Hanuše. V roce 2009 ve světové premiéře uvedl Hanušovo Requiem. Pravidelně je zván k vedení sbormistrovských kurzů a do porot sborových soutěží. V roce 2013 mu byla Nadací ČHF a Sdružením sborových dirigentů AHVU udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha.
Od roku 1996 vede soubor Piccolo coro & Piccola orchestra, se kterým pravidelně vystupuje v Čechách i v zahraničí. Natočil s ním čtyři CD s duchovní hudbou.
Marek Valášek vyučuje na Pražské konzervatoři a zároveň je sbormistrem všech konzervatorních sborů. Od roku 2002 vyučuje sbormistrovství na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde vede i smíšený sbor. Je hlavním varhaníkem kostela P. Marie Andělské v Praze na Hradčanech.

??? Třída gregoriánského chorálu
Jiří Hodina
je předním českým odborníkem na gregoriánský chorál a aktivním hudebníkem se širokým záběrem od staré hudby až po aranžmá lidových písní. Vystudoval Pražskou konzervatoř a dirigování gregoriánského chorálu na Conservatoire de Paris. Je jedním ze zakládajících členů souboru Schola Gregoriana Pragensis, kde působil 15 let a vykonával i pozici zastupujícího dirigenta. Je členem souboru Choeur Grégorien de Paris (sbor a známá chorální škola s počátky v 70. letech 20. století spojenými s Olivierem Messiaenem). V současné době zastává místo chorálního regenschoriho v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Podílel se na založení Českomoravské hudební společnosti (dnes Čechomor); tuto zkušenost dále rozvíjí v hudebním projektu Mantaban3jo. Jiří Hodina vedl již v minulosti gregoriánské kursy ve Valticích a na letní škole duchovní hudby Convivium.
http://www.katedralasvatehovita.cz/cs/kulturni-zivot/duchovni-hudba/prazska-katedralni-schola
??? (1) Duchovní hudba Petra Ebena
(2) Varhanní výuka
Pavel Salák
, sbormistr a varhaník navazující na rodinnou tradici. Je absolventem oboru Hudební výchova – Sbormistrovství ve třídě Mgr. & MgA. Marka Valáška, Ph.D. na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy (2011) a oboru Varhany ve třídě prof. Josefa Popelky na Pražské konzervatoři (2016). V současné době působí jako varhaník v kostele Panny Marie Vítězné v Praze na Bílé Hoře. Od roku 2008 vede v ZUŠ v Telči dětský pěvecký sbor TELČísla a vyučuje zde hru na varhany. Od roku 2009 potom vede Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie. Zároveň je studentem doktorského studijního programu v oboru „Hudební teorie a pedagogika“ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
Varhanní výuka
Petr Čech
je absolventem Pražské konzervatoře v oborech klavír (prof. Marta Toaderová) a varhany (prof. Jan Hora), HAMU v Praze (prof. Jan Hora) a Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst ve Stuttgartu u prof. Jona Laukvika. Doktorandské studium absolvoval na VŠMU v Bratislavě. Je nositelem mnoha významných ocenění (např. 1. cena varhanní soutěže v Opavě (1996), 2. cena Mezinárodní interpretační soutěže v Brně (2002), laureát varhanní soutěže J. P. Sweelincka v Gdaňsku, 1. cena v mezinárodní soutěži Pražské jaro 2006). Vyučuje na Pražské konzervatoři, kde je též zástupcem ředitele. Jako varhaník působí při Chrámu Matky Boží před Týnem.
Veronika Höslová po absolvování hudebního oboru na Pedagogické fakultě UK v roce 1989 studovala soukromě zpěv u prof. Marie Urbanové. V té době se též věnovala sbormistrovské práci, zakládala se Zdenou Součkovou chlapecký sbor Pueri Gaudentes, učila hudební teorii a zpívala v souborech Musica Fresca, Linha Singers a Gutta musicae, s nimiž nahrála mnoho CD. Od roku 2001 působí jako pedagog Pražské konzervatoře, kde vyučuje intonaci, sluchovou analýzu, zpěv z listu a vede přípravné kursy hudební teorie. Často spolupracuje jako sopranistka v různých sborech a komorních souborech (Musica Florea, Vox Pragae, Pražský rozhlasový sbor) na nejrůznějších projektech od staré hudby přes velká kantátová díla hudební literatury až po natáčení filmové hudby v pražských nahrávacích studiích. Na Conviviu tradičně vede kursy hlasové výchovy a po domluvě může dávat konzultace zpěvu z listu.