Ceny a platební podmínky

Rezervace pobytu na Conviviu se stává závaznou až okamžikem zaplacení ceny (nebo domluvené zálohy). Na požádání rádi vystavíme fakturu pro organizaci, která Vaši účast na kurzech plně nebo částečně hradí.

Cena Vašeho pobytu na Conviviu se skládá ze tří částí, z vlastního kurzovného, z ubytování a stravy.

Kurzovné zahrnuje aktivní účast na seminářích, na doprovodném programu a volný vstup na koncerty. Kurzovné doprovázející osoby opravňuje k pasivní účasti na seminářích (dle pokynů lektora; nesmí narušovat program semináře), doprovodném programu a ke vstupu na koncerty. Kurzovné dětí opravňuje k účasti ve „školce“ a na dětském programu.

Nově jsou zvýhodněni studenti a rodiny s více dětmi. Rodina platí kurzovné 1000 Kč pouze za první dítě; za každé další dítě zaplatí jen 500 Kč.

Convivium se jako neziskový projekt uskutečňuje díky laskavé podpoře Ministerstva kultury ČR a dalších sponzorů. Pravidelný schodek akce hradí Společnost pro duchovní hudbu, z.s., jako pořadatel. Rozpočet Convivia můžete podpořit jakýmkoliv darem nebo mimořádnými členskými příspěvky. Členové SDH mohou v odůvodněných případech (ZTP, sociální důvody) požádat o snížení či prominutí kurzovného. Na toto není právní nárok.

Kurzovné:

kategorie
cena kurzovného
Aktivní účastník
2 400 Kč
Aktivní účastník - student
1 900 Kč
Dospělá doprovodná osoba
1000 Kč
První dítě s programem ve školce a sborečku
1000 Kč
Další dítě s programem ve školce a sborečku
500 Kč
Dítě bez programu (do 12 let)
0 Kč

Ubytování (se snídaní):

Dospělá osoba (se snídaní formou bufetu)
cena za noc
cena celkem
Dvoulůžkový pokoj
320 Kč
2 560 Kč
Vícelůžkový pokoj
270 Kč
2 160 Kč
Hromadné ubytování
150 Kč
1200 Kč
Vlastní stan
90 Kč
720 Kč
Dítě do 12 let (se snídaní formou bufetu)
cena za noc
cena celkem
Dvoulůžkový pokoj
300 Kč
2 400 Kč
Vícelůžkový pokoj
200 Kč
1600 Kč
Hromadné ubytování (nevhodné pro mladší děti)
130 Kč
1040 Kč
Dítě ve stanu ZDARMA (do 12 let platí pouze za snídani)
45 Kč
360 Kč
Dítě do 7 let bez nároku na postel (neplatí ani snídani)
zdarma
0 Kč

Z kapacitních důvodů nemohou organizátoři zaručit, že budou všichni ubytováni přesně podle rezervace. Z toho důvodu se cena vygenerovaná v přihlášce chápe jako zálohová a případné rozdíly proti skutečnosti budou zúčtovány během kurzu.

Plná penze (oběd, večeře, coffee break):

kategorie
cena za den
cena celkem
Dospělá osoba
180 Kč
1440 Kč
Dítě
140 Kč
1120 Kč

Stravování zajišťuje provozovatel nově vybudované klášterní restaurace. Cena společného stravování je nižší díky množstevní slevě, při zachování kvality jídel a úrovně stravování dle standardu restaurace. Účastník však objednává jídlo na celý týden pouze s možností volby běžné nebo bezmasé varianty. Jiný výběr a odhlašování jídel není možné.

Účastník, který nepožaduje plnou penzi, má možnost objednávání jednotlivých jídel na místě za vyšší cenu; a pochopitelně výběr z lístku restaurace nebo využívání jiných restaurací v obci.

Platba:

Platbu laskavě proveďte bankovním převodem na
účet: 2600756943 / 2010 (FIO Banka).

Platby je možné sdružit a poslat jednou částkou za rodinu (do zprávy pro příjemce uveďte čísla přihlášek nebo jména osob, za které platíte).

Platby ze zahraničí (měna účtu CZK):
IBAN: CZ0920100000002600756943
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
Banka: FIO Banka, Praha
Příjemce: Společnost pro duchovní hudbu, z.s.
Poplatky: SHA

Storno poplatky:

Upozorňujeme, že na zrušené přihlášky a objednávky služeb se vztahují následující storno poplatky.

Zrušení přihlášky (objednávky) do
15. 7.
zdarma
10. 8.
100 Kč
18. 8.
50 %
po 18. 8.
100 %