Vítáme vás na stránkách letní školy duchovní hudby Convivium 2016

Klášter premonstrátů Želiv, 20. – 28. srpna

 
 
 
 
 
 

Convivum je místem setkání aktivních hudebníků, kteří chtějí rozvíjet své poznání v oblasti duchovní hudby. Probíhá tradičně v klidném inspirativním a autentickém prostředí želivského premonstrátského kláštera, místa s neobyčejně bohatou hudební tradicí. Obsáhlý hudební fond kláštera je dnes uložen v Českém muzeu hudby. Letos nás přivítá restaurovaný kostel J. Santiniho a rekonstrukce se dočkaly zejména oboje varhany. Poprvé se můžeme těšit na nové velké varhany v hlavní lodi, které byly dlouhá léta nefunkční.

Convivium je určeno chrámovým hudebníkům, kteří mohou poznávat nový repertoár, navazovat nové umělecké spolupráce, konzultovat a vyměňovat si zkušenosti. Účast špičkových lektorů, muzikologů a uznávaných umělců nabízí také profesionálním zpěvákům, varhaníkům a sbormistrům možnost čerpat zkušenosti z historicky poučené interpretace a způsobu práce.

Sólové třídy se letos zaměřují ke staré hudbě ve smyslu interpretace, stylu, estetiky, nauky a zejména techniky. Poznání starých interpretačních a estetických principů je přínosné pro provádění pozdější i současné hudby. Budeme se zabývat technikou akustického i amplifikovaného zpěvu v liturgickém kontextu. Lukáš Vendl bude demonstrovat dynamiku a úhoz při hře na varhany, zaměří se na teorii závěrů (kadencí) a hru generálbasu v 17. stol.

Navážeme na dobré tradice předchozích ročníků; můžeme se těšit na gospely s autentickým Terry Francoisem i na seminář pravoslavné hudby s atraktivní dirigentkou Žannou Gončarenko.

Připravili jsme i mnoho nového. Adam Viktora, umělecký vedoucí souboru Ensemble Inégal, bude studovat díla Arvo Pärta, Zdeňka Lukáše a Jana Dismase Zelenky. Lukáš Vendl se vedle varhanní třídy představí jako odborník v oblasti protestantské duchovní hudby při studiu skladeb Johanna Scheina, který letos slaví výročí 430 let od narození. Třída gregoriánského chorálu pod vedením Marka Kleina bude studovat změny nové restituce neumatické notace v edici Graduale Novum a zejména dosud opomíjené techniky falsobordonů. Významná výročí českých autorů si připomeneme v seminářích Roberta Huga, uměleckého šéfa souboru Capella Regia a vedoucího oboru staré hudby na FF Masarykovy univerzity, zaměřených na méně známé žalmy Ferdinanda Carpara Fischera, který by letos oslavil 360 let od narození a 270 let od úmrtí. Společným provedením Missa quadragesimalis F-dur na závěr kurzů při nedělní bohoslužbě připomeneme výročí 300 let od narození Josefa Ferdinanda Norberta Segera.

Zpěvákům se poprvé bude věnovat dlouholetý hlasový poradce Státní opery Praha a učitel Pražské konzervatoře Jiří Kotouč, jehož žáky byly např. Hana Blažíková, Marie Fajtová a Tomáš Černý.

Convivium je otevřené jako forma aktivní dovolené i rodinám s dětmi. Pro děti od 5ti let je připraven celodenní program. O zábavu dětí se bude poprvé starat písničkářka Jana Svobodová (Březovská) členka Ztracené kapely, dětská psycholožka Barbora Šmídová a tanečnice Klára Šmídová. Pro děti je přichystáno i nejrůznější umělecké „tvoření“, které si ve večerních hodinách jistě rády vyzkoušejí i jejich matky.

Přestože se nepodařilo zajistit tradiční „Pečenou školku“, můžeme se těšit, že „možná přijede i kouzelník“, zasloužilá emeritní ředitelka paní Marika Pečená. Záštitu Evropského formátu přislíbil europoslanec pan Pavel Svoboda.

Convivum 2016 pořádá Společnost pro duchovní hudbu za laskavé podpory Ministerstva kultury a dalších sponzorů.

Doprovodný program:
Vedle vlastního muzicírování účastníků, probíhají večerní koncerty v rámci letního festivalu Musica Figurata pořádaného rovněž Společností pro duchovní hudbu.

REGISTRACE probíhá v sobotu 20. srpna 2016 od 14 h.

Nácvik ordinária na nedělní slavnostní mši od 16 h. Slavnostní zahájení Convivia po večeři v 18h.

Na závěr Convivia tradičně proběhne slavnostní koncert, představení výsledků práce sborových seminářů (sobota 27. 8.). Convivium je zakončeno slavnostní nedělní bohoslužbou (28. 8.), kde se účastnící Convivia aktivně zapojí do zpěvu ordinaria a propria ze skladeb nastudovaných během kurzů. Sólovým třídám je věnován koncert v pátek (26. 8.). Jako každý rok budou během celého týdne příležitosti k dalšímu neformálnímu koncertování, zpěvu kompletáře i k posezení u želivského piva v novém pivovaru za odbíjení hodin z věže kostela.

Notový materiál:
Frekventanti obdrží předem notový materiál k nastudování, aby práce ve třídách nebyla zdržována pouhým čtením not.